Bessemerskolan - ett vidare val!

Högläsning som metod.

Bessemerbiblioteket arbetar med att läsa böcker, hela böcker, högt för eleverna. Vi baserar detta på Monica Reichenbergs forskning, där hon har tittat på PISA-resultaten i Norge och Sverige. Norge ligger högt i PISA-resultaten, en möjlig förklaring till detta är att man läser faktaböcker högt med eleverna och diskuterar texten löpande.

Vi har främst arbetat med skönlitteratur i Svenska och Engelska där vi har läst böcker i olika svårighetsgrad, både lätta, korta och tjocka.

Vi har en permanent utställning av Högläsningsböcker i biblioteket.

Lässtrategier och Material

Klicka på bilden ovan för att komma till sliden.

På bibliotekets Pinterestkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi skapat boards tillsammans med eleverna för några av titlarna vi arbetar med.

Klicka på bilden ovan för att öppna material för komparativ analys av bok+film.

Här kan du även skriva ut diskussionskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som underlag för komparativ analys.