Bessemerskolan - ett vidare val!

Måndagsgruppen

Måndagsgruppen är en grupp för elever på Bessemerskolan som söker stöd och gemenskap genom gruppaktiviteter, läsning, samtal och övningar som syftar till att stärka jaget och gruppen.

Gruppen är ett samarbete mellan bibliotekarierna Emma och Kirsi och kurator- och likabehandlingssamordnare Anna för att genom biblioterapi och empowermentövningar nå elevgrupper med socialt och självstärkande behov. Syftet är även att skapa ett positivt sammanhang för elever som upplever sig sakna det i skolvärlden.

Under höstterminen 2020 kommer måndagsgruppen att starta den 9 november och bestå av 6 träffar totalt. Max antal deltagare under denna termin är 10 elever och i händelse av fler sökande än det finns platser kommer skolans kuratorer göra ett behovsprövat urval. För att gruppen ska starta upp behövs ett elevunderlag om minst 4 elever.

Metoden vi arbetar utifrån är en mix av biblioterapi, att arbeta terapeutiskt med text och bild, empowermentövningar, för att stärka gruppen och individen, mindfulness samt diskussion och reflektion.

Gruppen kommer att hålla till i Bessemerbibliotekets lokaler och det är bibliotekarierna och skolans kuratorer som ansvarar för gruppen.

Anmälan:
Du anmäler dig till gruppen genom att skriva ett mail till bessemerbiblioteket@gmail.com där du beskriver varför du vill vara med i gruppen. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så att vi kan nå dig.
Det går även bra att anmäla sig genom att kontakta Emma eller Kirsi på biblioteket eller Anna på elevhälsan.
Anmäl dig senast den 23 oktober.