Bessemerskolan - ett vidare val!

Novelltävlingen

Bessemerbibliotekets stipendium

Bessemerbiblioteket anordnar årligen en novelltävling för elever på Bessemerskolan för att stimulera skrivande och skapande. En lycklig vinnare väljs ut av en jury bestående av bibliotekets personal, biblioteksrådet samt lärare på skolan. Vinnaren tilldelas Bessemerbibliotekets stipendium på 2000 kronor. Det delas ut på skolavslutningen och det vinnande bidraget sparas på biblioteket för all överskådlig framtid.

Reglerna är:

Alla elever på Bessemerskolan får delta.

Bidrag skall vara i form av en novell/längre diktverk/låttext.

Ämnet/genren för tävlingen är fritt men ditt bidrag ska starta med meningen "Allt började med en lögn" alternativt "It all started with a lie".

Texterna får vara skrivna på svenska eller engelska.

Bidraget får inte vara tidigare publicerat.

Bidragen lämnas till bibliotekspersonalen som ett Word-dokument i 12 p med radavstånd 1,5.

Sista datum för årets novelltävling är den

Bidragen skrivs sedan ut och läggs i en pärm under maj månad då alla kan ta del av bidragen på biblioteket.

Bidragen läses av jurymedlemmarna och därefter väljs ett av bidragen som vinnare under början av maj månad.

Juryns beslut kan ej överklagas.

Lämna in ditt bidrag till personalen på biblioteket eller skicka det som ett word-dokument till:

bessemerbiblioteket@gmail.com

OBS: Skriv namn och klass på ditt bidrag.

Du som lämnar in ett bidrag går med på att verket läses av andra i pappersformat och i digitalt format.