Bessemerskolan - ett vidare val!

Novelltävlingen 2021

Sista inlämningsdag för i år har nu passerats och man kan inte lämna in fler bidrag.

Vinnaren kommer att meddelas i slutet av maj och vinnarbidraget kommer att anslås på infoskärmarna i skolan och vår hemsida.

Bessemerbiblioteket anordnar årligen en novelltävling för elever på Bessemerskolan för att stimulera skrivande och skapande. En lycklig vinnare väljs ut av en jury bestående av bibliotekets personal samt lärare på skolan. Vinnaren tilldelas Bessemerbibliotekets stipendium på 2000 kronor. Det delas ut på skolavslutningen och det vinnande bidraget sparas på biblioteket för all överskådlig framtid.

Reglerna är:

Alla elever på Bessemerskolan får delta.
Bidrag skall vara i form av en novell/längre diktverk/låttext.
Ämne för i år är: Ett ovanligt år
Texterna får vara skrivna på svenska eller engelska.
Bidraget får inte vara tidigare publicerat.
Bidragets format ska vara ett Word-dokument i 12 p med radavstånd 1,5.
Bidragen lämnas till bibliotekspersonalen eller mailas till bessemerbiblioteket@gmail.com


Sista datum för inlämning är den 30 april 2021.

Tidigare vinnarnoveller kan du läsa HÄR.
Bidragen läses efter inlämning av jurymedlemmarna och därefter väljs ett av bidragen som vinnare under maj månad.
Juryns beslut kan ej överklagas.

Du som lämnat in ett bidrag går med på att verket läses av andra i pappersformat och i digitalt format.