Bessemerskolan - ett vidare val!

101 skäl att vara en läsare

LÄSNING OCH HÄLSA

1. Sex minuter av läsning kan reducera stress med 68 %

- University of Sussex.

2.Förbättrar din kommunikationsförmåga.

3.Skärper din möjlighet att fokusera.

4.Utvecklar din analytiska förmåga.

5.Maximerar din minneskapacitet.

6. Skyddar hjärnan mot att utveckla demenssjukdomar.

7. Högläsning för små barn stärker hjärnans utveckling.

8. Sänker hjärtrytmen och gör muskler avslappnade.

LÄSNING OCH SAMHÄLLET

9.Läsningen utvecklar din empatiska förmåga.

10.Låter dig träda in i hur andra lever och tänker.

11.Låter dig resa i tid och rum.

12. Utmanar din självbild och världsbild.

13. Bekräftar och befäster dina åsikter.

14. Gör dig bättre på att uttrycka dig i både tal och skrift.

15. Gör dig till en bättre samhällsmedborgare

(och världsmedborgare).

16. Stimulerar din fantasiförmåga,

17. Vilket också leder till bättre konsekvensanalyser,

18. Vilket i sin tur gör dig svårare att manipulera och lura.

19. Vi kan skapa ett bättre samhälle om fler människor är empatiska och upplysta.

20. Läsning kan motverka de negativa krafterna i samhället.

Gott och blandat om läsare

21. Äger ofta sina egna hem.

22. Skiljer sig mindre.

23. Har högre akademiska meriter.

24. Har lättare att få och behålla ett arbete.

25. Har högre inkomster.

26. Begår färre brott vilket leder till ett tryggare samhälle.

27. Har i allmänhet god hälsa både psykiskt och fysiskt.

28. Är aktiva deltagare i samhället.

LÄSNING OCH BARNDOM

29. Barn får insikter om hur relationer fungerar via läsningen men också,

30. Personlig identitet och integritet.

31. Kulturell identitet och samhörighet.

32. Upplever trygghet och ro.

33. Lär sig om sina estetiska preferenser.

34. Får en förståelse för sin omvärld.

35. Läsningen kan reducera aggression.

36. Hjälper barnet att knyta an till vuxna.

37. Förbättrar koncentrationsförmågan.

38. Talförmågan utvecklas

39.….och banar väg för framgångsrik skolgång.

40...och sen är det ju kul också

41.Att läsa är underhållande.

42. ”Makes you feel all the feels!”

43. Du får lära dig en massa nya saker.

44. Du får lära dig nya saker om dig själv.

45. Du lär dig vad du inte tycker om

46...och vad du tycker om.

47. Du utvecklar ditt ordförråd.

48. Du utvecklar nyanser i ditt känsloliv

49..och kan kommunicera dessa.

Varför läser vi?


50. Verklighetsflykt – världen är hård och kall men kanske inte i en bok?

51.För att kunna somna.

52. För att förstå andra.

53. För att resa till andra planeter eller framåt eller bakåt i tiden.

54. Motverka ångest och depression.

55. För att göra världen större.

56. För att förstå vad som driver onda människor.

57. För att få känna pulsen slå.

58.För att känna sig som en del av något större.

59. För att få känna sig smart!!

60: För att förstå kulturella referenser.

”Han är så Machiavellisk!”

”Hela situationen var Kafkaesk!”

”Vår värld blir mer och mer Orwellisk!”

Högläsning!

Att läsa en text högt för dig själv eller andra.

61. Förbättrar din egen (tysta) läsning.

62. Skärper ditt fokus.

63. Gör det enklare för dig att visualisera texten och skapa mentala bilder.

64. Gör dig bättre på att höra nyanser och tonfall i texten.

65. Övar ditt uttal och din diktion.

66. Ger dig en chans att skådespela.

67. Lyssnaren får ”uppleva” berättelsen.

68. Att läsa sin egen text högt kan förbättra skrivna texter, då du hör vart det skall finnas skiljetecken och om texten flyter.

69.Att läsa och uppleva en bok tillsammans är en inkluderande aktivitet.

Läsning och forskning!

70. Poesi påverkar vår hjärna på samma sätt som musik gör: det aktiverar den högra halvan av hjärnan som styr våra känslor och våra minnen. Förutom att hjälpa oss att minnas bättre  tycks också poesi verka lugnande.

71. Studier visar att läsare av skönlitteratur utvecklar emotionell intelligens och hjälper till när vi måste ta etiska ställningstagande.

72. Metaforer som beskriver hur något känns får hjärnan att bete sig som om det händer i verkligheten. I alla fall enligt studier på Emory universitet. Hjärnan lyser upp receptorerna för känsel om man använder sådana metaforer.

73. Efter hundra timmars läsning för barn visar studier på Carnegie-Mellon universitet att den vita hjärnmassan ökade.

74. Svenska arméns akademi för översättare visade att hjärnan växte vid intensiva språkstudier. Särskilt de centra som hade med rumsuppfattningsförmåga och de som hanterade inlärning av nya intryck.

75. Att läsa är neurobiologiskt mer utmanande än att processa bilder eller tal. Om man tittar på en magnetröntgenbild på hjärnan när den läser, till exempel, när du läser den här texten så lyser delar av din hjärna upp som utvecklats för att hantera andra funktioner såsom synen och talet.

Dessa används i den komplexa processen ”läsning”, så läsning är en neurobiologisk workout för hjärnan.

76. Forskare har också noterat en läkande effekt av läsning om hjärnan utsatts för trauma, till exempel vid missbruk eller skador, även vid diagnoser som ADD eller panikångest.

Fortsättning följer