Bessemerskolan - ett vidare val!

101 skäl att vara en läsare

LÄSNING OCH HÄLSA

1. Sex minuter av läsning kan reducera stress med 60 %

För jämförelse

Läsningen fungerar avstressande mer än:

Att lyssna på musik med 65 %

Att dricka te med 100%

Att ta en promenad med 300%

Att spela tv-spel med 700 %

2.Förbättrar din kommunikationsförmåga

3.Skärper din möjlighet att fokusera

4.Utvecklar din analytiska förmåga

5.Maximerar din minneskapacitet

6. Skyddar hjärnan mot att utveckla demenssjukdomar

7. Högläsning för små barn stärker hjärnans utveckling

8. Sänker hjärtrytmen och gör muskler avslappnade

LÄSNING OCH SAMHÄLLET

9.Läsningen utvecklar din empatiska förmåga

10.Låter dig träda in i hur andra lever och tänker

11.Låter dig resa i tid och rum

12. Utmanar din självbild och världsbild

13. Bekräftar och befäster dina åsikter

14. Gör dig bättre på att uttrycka dig i både tal och skrift

15. Gör dig till en bättre samhällsmedborgare

(och världsmedborgare)

16. Stimulerar din fantasiförmåga

17. Vilket också leder till bättre konsekvensanalyser

18. Vilket i sin tur gör dig svårare att manipulera och lura

19. Vi kan skapa ett bättre samhälle om fler människor är empatiska och upplysta.

20. Läsning kan motverka de negativa krafterna i samhället

Gott och blandat om läsare

21. Äger ofta sina egna hem

22. Skiljer sig mindre

23. Har högre akademiska meriter

24. Har lättare att få och behålla ett arbete

25. Har högre inkomster

26. Begår färre brott vilket leder till ett tryggare samhälle

27. Har i allmänhet god hälsa både psykiskt och fysiskt

28. Är aktiva deltagare i samhället

LÄSNING OCH BARNDOM

29. Barn får insikter om hur relationer fungerar via läsningen men också

30. Personlig identitet och integritet

31. Kulturell identitet och samhörighet

32. Upplever trygghet och ro

33. Lär sig om sina estetiska preferenser

34. Får en förståelse för sin omvärld

35. Läsningen kan reducera aggression

36. Hjälper barnet att knyta an till vuxna

37. Förbättrar koncentrationsförmågan

38. Talförmågan utvecklas

39.….och banar väg för framgångsrik skolgång

40...och sen är det ju kul också

41.Att läsa är underhållande

42. ”Makes you feel all the feels!”

43. Du får lära dig en massa nya saker

44. Du får lära dig nya saker om dig själv

45. Du lär dig vad du inte tycker om

46...och vad du tycker om

47. Du utvecklar ditt ordförråd

48. Du utvecklar nyanser i ditt känsloliv

49..och kan kommunicera dessa.

Varför läser vi?

50. Verklighetsflykt – världen är hård och kall men kanske inte i en bok

51.För att kunna somna

52. För att förstå andra

53. För att resa till andra planeter eller framåt eller bakåt i tiden

54. Motverka ångest och depression

55. För att göra världen större

56. För att förstå vad som driver onda människor

57. För att få känna pulsen slå

58.För att känna sig som en del av något större

59. För att få känna sig smart!!

60: För att förstå kulturella referenser

”Han är så Machiavellisk!”

”Hela situationen var Kafkaesk!”

”Vår värld blir mer och mer Orwellisk!”

Högläsning!

Att läsa en text högt för dig själv eller andra.

61. Förbättrar din egen (tysta) läsning

62. Skärper ditt fokus

63. Gör det enklare för dig att visualisera

texten och skapa mentala bilder

64. Gör dig bättre på att höra nyanser och tonfall i texten

65. Övar ditt uttal och din diktion

66. Ger dig en chans att ”skådespela”

67. Lyssnaren får ”uppleva” berättelsen

68. Att läsa sin egen text högt kan förbättra skrivna texter, då du hör vart det skall finnas

skiljetecken och om texten flyter.

69.Att läsa och uppleva en bok tillsammans är en inkluderande aktivitet.

Läsning och forskning!

70. Poesi påverkar vår hjärna på samma sätt som musik gör: det aktiverar den högra halvan av hjärnan som styr våra känslor och våra minnen. Förutom att hjälpa oss att minnas bättre  tycks också poesi verka lugnande.

71. Studier visar att läsare av skönlitteratur utvecklar emotionell intelligens och hjälper till när vi måste ta etiska ställningstagande.

72. Metaforer som beskriver hur något känns får hjärnan att bete sig som om det händer i verkligheten. I alla fall enligt studier på Emory universitet. Hjärnan lyser upp receptorerna för känsel om man använder sådana metaforer.

73. Efter hundra timmars läsning för barn visar studier på Carnegie-Mellon universitet att den vita hjärnmassan ökade.

74. Svenska arméns akademi för översättare visade att hjärnan växte vid intensiva språkstudier. Särskilt de centra som hade med rumsuppfattningsförmåga och de som hanterade inlärning av nya intryck.

75. Att läsa är neurobiologiskt mer utmanande än att processa bilder eller tal. Om man tittar på en magnetröntgenbild på hjärnan när den läser, till exempel, när du läser den här texten så lyser delar av din hjärna upp som utvecklats för att hantera andra funktioner såsom synen och talet.

Dessa används i den komplexa processen ”läsning”, så läsning är en neurobiologisk workout för hjärnan.

76. Forskare har också noterat en läkande effekt av läsning om hjärnan utsatts för trauma, till exempel vid missbruk eller skador, även vid diagnoser som ADD eller panikångest.

Fortsättning följer