Bessemerskolan - ett vidare val!

Bibliotekets regler

Biblioteket är en arbetsplats för lärare, elever, bibliotekspersonal och övriga i skolan. På den här arbetsplatsen så gäller följande regler:

1. Du skall ha ett giltigt lånekonto för att kunna boka bibliotekets medier, utrustning och arbetsrum. Personen som bokar är också ansvarig för att de allmänna reglerna efterföljs.

2. På grund av att vi handhar sekretesskyddat material så undanber vi oss besökare i vårt kontor.

3. I biblioteket prioteras studier och studiero. Då biblioteket är välbesökt är det extra viktigt att visa hänsyn för dem som arbetar med sina studier.

4. När du lämnar din arbetsplats skall böcker och annat material vara undanställt och skräp skall sopsorteras i rätt kärl i miljöstationen. Var rädd om lokaler, inventarier och medier.

5. Reglerna är till för att elever och personal skall ha en säker och trivsam arbetsmiljö i biblioteket och därför accepterar vi inte kränkande behandling av andra. Vi följer UNESCOs skolbiblioteksmanifest Länk till annan webbplats. vilket säger

“Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status."

 

Vid brott mot trivselreglerna säger vi i första hand till berörda personer. Om beteendet upprepas kan du komma att visas ut ur biblioteket.

Vid allvarligare händelser (till exempel skadegörelse eller kränkande beteende) görs en daganteckning som rapporteras till mentor och rektor. Detta kan i förlängning innebära avstängning och indraget CSN.