Bessemerskolan - ett vidare val!

Bibliotekets regler

Biblioteket är en arbetsplats för lärare, elever, bibliotekspersonal och övriga i skolan. På den här arbetsplatsen så gäller följande regler:

1. Du skall ha ett giltigt lånekonto för att kunna boka bibliotekets medier, utrustning och arbetsrum. Personen som bokar är också ansvarig för att de allmänna reglerna efterföljs.

2. På grund av att vi handhar sekretesskyddat material så undanber vi oss besökare i vårt kontor.

3. När du lämnar din arbetsplats skall böcker och annat material vara undanställt och skräp skall sopsorteras i rätt kärl i miljöstationen. Var rädd om lokaler, inventarier och medier.

4. Vi ger varandra arbetsro genom att inte bete oss störande.

5. Reglerna är till för att elever och personal skall ha en säker och trivsam arbetsmiljö i biblioteket och därför accepterar vi inte kränkande behandling av andra. Vi följer UNESCOs skolbiblioteksmanifestlänk till annan webbplats vilket säger

“Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk, befattning eller social status."

 

Sidansvarig: Emma Lindgren
Uppdaterad: 2017-08-09

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun