Bessemerskolan - ett vidare val!

Låneregler 

Lånekonto  

1. För att kunna låna medier och rum på Bessemerbiblioteket måste du ha ett giltigt lånekonto. På Bessemerbiblioteket behöver du inte ha ett lånekort för att låna, det går bra att låna på sitt personnummer. Om du vill ha ett lånekort går det också bra, det är kostnadsfritt och fungerar i alla HelGe-Bibliotek.

2. Ditt lånekort är en värdehandling, därför skall du vara aktsam om det och omedelbart anmäla om du har tappat bort kortet så att ditt kort kan spärras. Du ansvarar för alla lån som görs på kortet. Du ansvarar även för att ingen obehörig får veta kortets PIN-kod.

3. PIN-koden består av fyra siffror och ska vara personlig och får inte spridas till andra. Om du har glömt din kod kan du byta den genom att kontakta bibliotekspersonalen.

Spärra lånekort : 026-241676 eller. 026-241688  

Lån av medier  

Lånetiden är normalt 4 veckor. Är det kö på boken blir lånetiden automatiskt 2 veckor. Särskild lånetid gäller vid sommar- och vinterlovslån.

Behöver du en längre lånetid, ta kontakt med bibliotekspersonalen.

Du kan själv sköta omlån och reservationer genom att logga in i vår bibliotekskatalog. Du loggar in med ditt personnummer eller lånekortsnummer och din PIN-kod. Det går inte att förlänga lån på reserverade böcker.

Du ansvarar för att de medier du har lånat blir återlämnade, det vill säga lämnas i återlämningslådan eller till bibliotekspersonalen.

Du bör veta:

Uppgifter om dina aktuella lån och dina personuppgifter är skyddade av sekretess och lämnas inte  ut till utomstående.

När du fyller 18 år kommer ditt lånekonto automatiskt spärras eftersom ansvarsskyldigheten förändras när du blir myndig. Du behöver kontakta ditt skol- eller folkbibliotek för att låsa upp kontot och få information om de nya regler som gäller för vuxna låntagare.