Sök

Vad vill du söka efter?

Certifierade utbildningar på Bessemerskolan

Branschrekommenderad skola

Bessemerskolans Bygg- och anläggningsprogram är en av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) branschrekommenderad skola. Detta är en kvalitetsmärkning av skolor som utbildar för BYN:s yrken.

Diplomerad Gymnasieekonom

En Diplomerad Gymnasieekonom har genomgått ett fullständigt gymnasieprogram, som bygger på Ekonomiprogrammets ekonomiska inriktning på en skola som certifierats av certifieringsorganet. Utbildningen har bedrivits med ämnesintegration och inslag av verklighetsbaserat lärande enligt den specifikation som certifieringsorganet fastslagit. För att bli Diplomerad Gymnasieekonom krävs lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Försäljning och serviceprogrammet - en certifierad utbildning

Certifieringen av gymnasiala handelsutbildningar är en process med målsättning att utbildningen ständigt ska vara up-to-date med de krav som ställs på eleverna efter genomgången utbildning. Syftet är att säkerhetsställa utbildningen och därmed skapa ett attraktivt och kvalitetssäkrat gymnasieprogram som ger den studerande de kompetenser som branschen efterfrågar.

Teknikcollege Gästrikland

Teknikcollege – en bakgrund

För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har Industrirådet engagerat sig för att utveckla nationella Teknikcollege.  Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

På Bessemerskolan ingår Teknikprogrammet och Industritekniska programmet i Teknikcollege Gästrikland.

Vård- och omsorgscollege

En modern samverkansform Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet. Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både studerande, arbetsgivare och vårdtagare.