Sök

Vad vill du söka efter?

Våra Idrottsutbildningar

Drygt 100 elever kombinerar sina studier på Bessemerskolan med en idrottsinriktning. Eleverna läser på olika program och på olika nivåer. I första hand läser man specialiceringskurser på 200 poäng inom sitt individuella val och 100-500 poäng som program fördjupning, beroende av idrottsinriktning.

Riksidrottsgymnasium - RIG

Bessemerskolan har RIG Orientering. Vi tar in 10 elever/år vilket betyder att det är den absoluta sverigeeliten i orientering som är på plats. Eleverna tränar 4 ggr i veckan på skoltid.
Ansökan till RIG gör man via respektive specialförbund.

Nationellt godkända idrottsutbildningar - NIU

Bessemerskolan har NIU Bandy och NIU Innebandy. Vi tar in 10 elever/år till bandyn och 13 elever/år till innebandyn. Eleverna tränar 3 ggr/vecka på skoltid. Vi strävar vi mot att eleverna ska nå nationell elit. Ansökan till NIU gör man via respektive specialförbund. Öppet hus hos NIU Innebandy sker under november månad.

Idrott och hälsa - speciallisering

Övrigt erbjuder skolan inom ramen för individuellt vai i åk 2 och åk 3 möjlighet till att läsa Idrott och hälsa speciallisering utifrån egen vald idrott.

Elevboende

I anknytning till skolan finns ett elevboende där du vid behov har möjlighet att bo. Personal finns på plats dagtid vardagar, kvällstid två dagar i veckan samt kvällstid under helgerna. Läs mer om Bessemerskolans elevboende