Bessemerskolan - ett vidare val!

Samordnare UF och jämställdhet

Bessemerskolans samordnare har i uppdrag att utveckla Ung företagsamhet och arbeta som genuspedagog

Målet är att UF-företagen skall öka på skolan och att majoriteten av eleverna på alla program ska få möjlighet att starta UF-företag. Syftet är också att ge och utveckla en stödverksamhet i organisationen.

Genuspedagogens uppgift är att:
-Arbeta med genus, jämställdhet och likabehandlingsfrågor, för att ge en ökad medvetenhet i både skola och arbetsliv.
-Arbeta med implementering, initiera, vara ett stöd, en resurs och att ge redskap till att arbeta med förändring- och utvecklingsarbete.
-Erbjuda utbildningar, work shop, observationer, kartläggningar, handledning, tips och material.
-Öka medvetenheten för att ge större möjlligheter att bryta traditionella mönster i ett normkritiskt förhållningssätt.


Madelene Järpenstråle, samordnare UF-företag och genuspedagog.
Telefon: 026 - 24 01 62
E-post: madelene.jarpenstrale@edu.sandviken.se

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2016-01-13

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun