Bessemerskolan - ett vidare val!

Välkommen till Bessemerskolans Skolexpedition

Receptionen är öppen för besökare och allmänna frågor

Måndag

08.00 - 12.30


Tisdag

08.00 - 16.00

lunchstängt 12.30-13.00

Onsdag

08.00 - 16.00

lunchstängt 12.30-13.00

Torsdag

08.00 - 16.00

lunchstängt 12.30-13.00

Fredag

08.00 - 12.30Vi som arbetar på skolexpedition/administration är

Åsa Englund
schemaläggare
Telefon: 026- 24 24 60
asa.englund@edu.sandviken.se    
Schemaläggare och handläggare av tjänstefördelningen för de nationella programmen. 
Handlägger alla elevers valbara kurser.
Systemansvarig för Procapita samt lokalansvarig.

Hanna Forsmark Lindström
administratör
Tel: 026 24 24 64
hanna.forsmark.lindstrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för receptionen och posthanteringen.
Handlägger personalärenden, passerkort och diariet.
Frånvaroärenden som elever på de nationella programmen anmält via appen Tieto education eller till sin mentor.

Birgitta Häckling
administratör
Telefon: 026 - 24 05 17
birgitta.hackling@edu.sandviken.se
Elevadministratör* för Introduktionsprogrammen - IM.
Schemaläggare och handläggare av tjänstefördelningen för introduktionsprogrammen.

Helena Högberg
administratör
Telefon: 026- 24 24 62
helena.hogberg@edu.sandviken.se
Elevadministratör* för BA, HA, NA, SA och VO.
Handlägger ledighetsansökningar och studiehandledningsansökningar från alla elever. 

Anita Pettersson
administratör
Telefon: 026 - 24 24 61
anita.pettersson@edu.sandviken.se
Elevadministratör* för EK, EE och FT.
Skolkontakt/registrering till CSN och UHR för alla elever. Leveranskontrollant av fakturor.
Handlägger frånvaroärenden som elever på Introduktionsprogrammen anmält via appen Tieto education eller till sin mentor.

Birgitta Pettersson
administratör
Telefon: 026 - 24 24 63
birgitta.pettersson@edu.sandviken.se
Elevadministratör* för ESEST, IN, RL, TE och NIU/RIG. 
Handläggare Prövningar och Förlängda kurser för alla elever.
Webbansvarig och publicist för skolans informationskanaler på edwise, hemsida, intranät och informationsskärmar. 

* Elevadministratörer handläggar alla ärenden som rör elevens studiesituation tex. elevplacering, gruppplacering, poängplaner, studieplaner, intyg, betyg m.m.

Ändringar av studiesituation sker via SYV.

Administrationen öppen för för personal och elever
måndag 08 - 12 och 15 - 16 (lunchstängt och mötestid 12-15)
tisdag-torsdag 08 - 16 (lunchstängt 12-13)
fredag 08 - 15 (lunchstängt 12-13)

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87