Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolexpedition Öppettider

Måndag

08.00 - 12.30

 

Tisdag

08.00 - 16.00

lunchstängt 12.30-13.00

Onsdag

08.00 - 16.00

lunchstängt 12.30-13.00

Torsdag

08.00 - 16.00

lunchstängt 12.30-13.00

Fredag

08.00 - 12.30

 

 

Skolexpedition

Skolexpeditionen tar emot besök och svarar på allmänna frågor, gäller det elevärenden utifrån studier kontaktar ni direkt någon av våra programadministratörer

Britt-Inger Wall receptionist och administratör
Telefon: 026 - 24 24 65
britt-inger.wall@edu.sandviken.se
Tar emot besökare och sköter posthantering. Handlägger nyregistrering, sjukanmälna/friskanmälan, passerkort och telefoner för personal. Registrerar passerkort för elever samt handhar skolans diarieföring.

 

Skoladministration

Handlägger elevärenden som rör elevens studiesituation tex. elevplacering, gruppplacering, scheman, poängplaner, studieplaner, valbara kurser, intyg, betyg, frånvaro/närvarorapportering - CSN, m.m.

Anita Pettersson administratör
Telefon: 026 - 24 24 61
anita.pettersson@edu.sandviken.se
Administratör elevärenden för EK, EE och FT.
Skolkontakt/registrering till CSN och UHR för alla elever samt leveranskontrollant av fakturor. Handläggare av frånvaroärenden som elever på Introduktionsprogrammen anmält via appen Tieto education eller till sin mentor.

Birgitta Pettersson administratör och webbmaster
Telefon: 026 - 24 24 63
birgitta.pettersson@edu.sandviken.se
Administratör elevärenden för ESEST, IN, RL, TE och NIU/RIG. Handläggare av prövningar/förlängda kurser för alla elever. Ansvarig för skolans informationskanaler på edwise, hemsida, intranät och informationsskärmar. 

Helena Högberg administratör
Telefon: 026- 24 24 62
helena.hogberg@edu.sandviken.se
Administratör elevärenden för BA, HA, NA, SA och VO.
Handlägger av ledighetsansökningar och studiehandledningsansökningar från alla elever. 

Birgitta Häckling administratör och schemaläggare
Telefon: 026 - 24 05 17
birgitta.hackling@edu.sandviken.se
Administratör elevärenden för IM.
Schemaläggare för introduktionsprogrammen.

Hanna Forsmark Lindström administratör
Tel: 026 24 24 64
hanna.forsmark.lindstrom@edu.sandviken.se
Administratör elevärenden för IM.
Handläggare av frånvaroärenden som elever på de nationella programmen anmält via appen Tieto education eller till sin mentor.

Åsa Englund schemaläggare och administratör
Telefon: 026- 24 24 60
asa.englund@edu.sandviken.se    
Schemaläggare och tjänstefördelare för nationella program. Handläggare av alla elevers valbara kurser. Systemansvarig för Procapita samt skollokalansvarig.

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87