Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolkurator

Du kan vända dig till någon av oss när du behöver prata, till en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 

Vårt uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt.

Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Vi samverkar med andra verksamheter i samhället.

Anders Andersson Skolkurator
Telefon: 026- 24 17 45
anders.andersson@edu.sandviken.se
Ansvarig för hälsosamtal åk1 nationella program.
Öppet för övergripande CSN-frågor ALLA program, mån -fre kl 8 -10

Lena Bäckström Skolkurator
Telofon: 026- 24 03 25
lena.backstrom@edu.sandviken.se
Program: FT, VO samt IMA, IMV

Monica Crosson Skolkurator
Telefon: 026 - 24 04 76
monica.crosson@edu.sandviken.se
Program: EST, IN, RL, TE samt IMS, IMY
Progam: GySär

Linda Lööf Skolkurator
Telefon: 026- 24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Program: BA, EE, EK, HA, NA, SA

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87