Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolkurator

Du kan vända dig till någon av oss när du behöver prata, till en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 

Vårt uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt, det kan handla om

  • Stress
  • Relationer till vänner, familj, klasskamrater
  • Frågor och funderingar kring den psykosociala hälsan, 
    droger, sexualtitet och samlevnad.
  • Studieekonomi och stipendier
  • Information om samhällsservice, sociala och familjerättsliga  frågor

Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Vi samverkar med andra verksamheter i samhället.

Linda Lööf Skolkurator
Telefon: 026- 24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Övergripande: hälsosamtal för åk1 nationella program och CSN-frågor,
Program: GySär och GrSär åk9.

Lena Bäckström Skolkurator
Telofon: 026- 24 03 25
lena.backstrom@edu.sandviken.se
Program: BA, ESEST, ESMUS, FT, IN, TE, VO samt IMIA, IMPRE, IMPRO

Anders Andersson Skolkurator
Telefon: 026- 24 17 45
anders.andersson@edu.sandviken.se
Program: EE, EK, HA, NA, RL, SA samt  IM-SPR och IMYRK

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87