Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolkurator

Du kan vända dig till någon av oss när du behöver prata, till en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 

Vårt uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt.

Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Vi samverkar med andra verksamheter i samhället.

Anders Andersson Skolkurator
Telefon: 026- 24 17 45
anders.andersson@edu.sandviken.se
Program: BA, ESEST, IN, NA, RL, TE
Öppet för övergripande CSN-frågor ALLA program.

Linda Nordberg Skolkurator
Telefon: 026- 24 03 25
linda.nordberg@edu.sandviken.se
Program: FT, VO samt IMS, IMY

Linda Lööf Skolkurator
Telefon: 026- 24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Program: EE, EK, HA, SA samt GYSÄR

vakant Skolkurator
Telefon: 026 - 24 04 76
Program: IMA, IMV

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87