Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolkurator

Samtal som stöd i oroliga tider.

Vi vet att det kan finnas många tankar och känslor runt situationen just nu, därför vill vi påminna om att vi kuratorer finns här som stöd för er elever.

Det kan exempelvis handla om känslor runt skolavslutning /student.

Under Distansundervisningsperioden är vi skolkurator lika tillgängliga som tidigare men via lite nya kontaktvägar.
mer informationPDF (pdf, 155.2 kB)

Du kan vända dig till någon av oss när du behöver prata, till en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 

Vårt uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt.

Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Vi samverkar med andra verksamheter i samhället.

Anders Andersson Skolkurator
Telefon: 026- 24 17 45
anders.andersson@edu.sandviken.se
Program: BA, ESEST, IN, NA, RL, TE
Öppet för övergripande CSN-frågor ALLA program.

Linda Nordberg Skolkurator
Telefon: 026- 24 03 25
linda.nordberg@edu.sandviken.se
Program: FT, VO samt IMS, IMY

Linda Lööf Skolkurator
Telefon: 026- 24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Program: EE, EK, HA, SA samt GYSÄR

Anna Levin Skolkurator
Telefon: 026 - 24 04 76
anna.levin@edu.sandviken.se
Program: IMIA

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87