Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolledning

Ledningsdeklaration. Vi arbetar för:
- att alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
- att gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighe
- att våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.

 

Eva Simonsson, Skolformschef och rektor
Telefon: 026-24 24 11
E-post: eva.simonsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för skola, bitr.rektorer, samt vissa nyckelbefattningar som skolutvecklare.

Kenneth Humling  skolresurschef
Telefon: 026-24 13 62    
E-post: kenneth.humling@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personal och verksamhet  på Skoladministrationen och Skolbiblioteket.

Staffan Lindvall, chef elevhälsan
Telefon: 026-24 18 67    
E-post: staffan.lindvall@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personal och verksamhet 
på Elevhälsan och Elevboendet.

 

 

Biträdande Rektorer har till uppgift är att leda och stödja den pedagogiska verksamheten. Att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Eva Aronsson bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 69
E-post: eva.aronsson@edu.sandviken.se
Programansvarig för BA, HA, EE, IN, TE

Fredrik Gottby bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 40
E-post: fredrik.gottby@edu.sandviken.se
Programansvarig för EK, ESEST, ESMUS, NA, RL

Johan Ohlsson bitr.rektor
Telefon. 026-24 13 76
E-post: johan.ohlsson@edu.sandviken.se
Programansvarig för FT, SA, VO samt RIG och NIU

Anna-Karin Zakrisson tf. bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
E-post: anna-karin.zakrisson@edu.sandviken.se
Programansvarig för Introduktionsprogrammen IA, PRE

Pernilla Dahlhjelm bitr.rektor
telefon: 026-24 19 08
E-post: pernilla.dahlhjelm@edu.sandviken.se
Programansvarig för Introduktionsprogrammen PRO, SPR, YRK


Rektor för Gymnasiesärskolan
Anna-Karin Broström
Telefon: 026-24 20 93
E-post: anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personal och program på GySär

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2017-11-08

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun