Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolledningen

 Ledningsdeklaration - vi arbetar för att:

  • Alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • Gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.

 

Eva Simonsson, Skolformschef gysk/Kvalitetschef
Telefon: 026 - 24 24 11
E-post: eva.simonsson@edu.sandviken.se
Chef för gymnasieskola, gymnasiesärskola och träningsskola.

Eva Aronsson, Gymnasierektor
Telefon: 026 - 24 15 69
E-post: eva.aronsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för gymnasieskolans verksamhet, skoladministration och bitr.rektorer.

Staffan Lindvall, Resurschef
Telefon: 026 - 24 18 67    
E-post: staffan.lindvall@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personal och verksamhet 
på skolbiblioteket, elevhälsan och elevboendet.

Anna Wikman, Ekonom
Telefon: 026-24 13 95
E-post: anna.wikman@edu.sandviken.se

Skolans biträdande rektorer har till uppgift är att leda och stödja den pedagogiska verksamheten. Att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Biträdane rektorer för Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Lina Blackmon bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 10 32 
E-post: lina.blackmon@edu.sandviken.se
Programrektor för BA, ESEST, ESMUS, IN, TE

Lena Dyremark bitr.rektor
Telefon: 026 - 24 00 19 
E-post: lena.dyremark@edu.sandviken.se
Programrektor för EE, EK, HA, SA

Fredrik Gottby bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 40
E-post: fredrik.gottby@edu.sandviken.se
Programrektor för NA, RL samt skolans kvalitetsansvarige.

Johan Ohlsson bitr.rektor
Telefon. 026-24 13 76
E-post: johan.ohlsson@edu.sandviken.se
Programrektor för FT, VO samt RIG och NIU

Biträdande rektorer för Introduktionsprogram

Stefan Molander bitr.rektor
Telefon: 026-24 02 15
E-post: stefan.molander@edu.sandviken.se
Programrektor för Introduktionsprogrammen SPR, YRK

Anna-Karin Zakrisson tf bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
E-post: anna-karin.zakrisson@edu.sandviken.se
Programrektor för Introduktionsprogrammen IA, PRE, PRO

Gymnasiesärskolan

Anna-Karin Broström, Rektor
Telefon: 026-24 20 93
E-post: anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för personal och program på GySär

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87