Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolsköterska

Vi skolsköterskor arbetar inom elevhälsan med förebyggande insatser och kan ses som elevernas företagshälsovård.

Till oss kan du komma för:

  •    Hälsobesök
  •    Enklare sjukvård

Vårt mål är att uppmuntra och handleda elever till att ta större ansvar för sin hälsa.

Finns vi på mottagningen är det bara att ringa på "droppin" eller så bokar du en tid.

Varje elev i årskurs ett får vid höstterminens början fylla i en hälsodeklaration och inbjuds under läsåret till ett hälsosamtal med enklare hälsoundersökning.

Vi deltar i klass- och elevvårdskonferenser.

Ungdomsmottagningen kommer att finnas hos oss på Tisdagar.

Skolläkare träffas efter överenskommelse med oss skolsköterskor.

Elisabeth Lönn Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 22
E-post: elisabeth.lonn@edu.sandviken.se
Program: EE, EK, FT, HA, SA, VO och GySär

Pethra Mikaelsson Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 45
E-post: pethra.mikaelsson@edu.sandviken.se
Program: BA, ESEST, ESMUS, IN, NA, RL, TE

Vakant Skolsköterska
Telefon:
E-post:
Program: IM-Introduktionsprogrammen samt RIG och NIU

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2018-01-09

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun