Bessemerskolan - ett vidare val!

Specialpedagog

Vi specialpedagoger arbetar inom elevhälsan som stöd för att eleven ska lyckas med sina studier.

Stöd i studierna
"...om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd."
Gymnasieförordningen8 kap1 §9

  • Du behöver inte ha en diagnos för att få stöd i dina studier.
  • Om Du har läs- och skrivsvårigheter har Du rätt att få längre tid på ett prov och eventuellt få ett muntligt prov samt anpassat material.
  • På nationella provet i Svenska skriver alla elever på dator.
  • På Din dator finns program som kan hjälpa Dig, t.ex. Vital (talanalys), Vitex (pdf-fil), Stava Rex, SpellRight (inläsningstjänst), ordböcker m.m.


Vakant
 Specialpedagog
Telefon:
E-post: 
Program: EE, FT, HA, SA, TE, VO

Liselott Glassel Specialpedagog 
Telefon: 026 - 24 20 70
E-post: liselott.glassel@edu.sandviken.se
Program: BA, ESEST, ESMUS, EK, IN, NA, RL 

Elisabeth Granberg Speciallärare
Telefon: 026 - 24 21 48
E-post: elisabeth.granberg@edu.sandviken.se
Arbetar med stöd i olika ämnen i alla program/klasser

Katarina Vestlund Speciallärare
Telefon: 026 - 24 12 48
E-post: katarina.vestlund@edu.sandviken.se
Arbetar med stöd i olika ämnen i alla program/klasser

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87

Inlästa kursböcker
Många CD-MP3 spelare accepterar Daisyformat, men man kan även lyssna i en dator.

På vårt bibliotek kan du låna inlästa böcker.

  • Viss kurslitteratur i gymnasiegemensamma ämnen
  • Viss kurslitteratur i karaktärsämnen.

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2017-06-30

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun