Bessemerskolan - ett vidare val!

Vaktmästare

Skolans vaktmästare ser till att alla skolans lokaler och elevskåp fungerar utifrån dess behov, hjälper elever om de tappat nyckeln till sitt skåp, ansvarar för inköp och nycklar till personalen m.m.

Dagtid vänder man sig i första hand till våra vaktmästare, felanmälan ska göras av personal via Intranätet.

Magnus Larsson
Telefon: 026-24 15 21
magnus.l.larsson@sandviken.se
Ansvarar för Industrivägen 5, 7, 9

Abaz Abazi
Telefon: 026-24 19 11
abaz.abazi@sandviken.se
Ansvarar för Industrivägen 2, 6, 8 och Verkstadsgatan

Akuta ärenden Måndag-fredag om våra vaktmästare ej är på plats, ring dirkekt Sandviken hus tel: 026 - 24 22 00
Akut vid uthyrning kvällar och helger:
ring direkt Sandvikenhus:  026 -10 68 00

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken

tel: 026 - 24 00 00 Medborgarservice