Bessemerskolan - ett vidare val!

Vaktmästare

Skötsel av skollokaler ,skåp, nycklar m.m.

Tommy Bergström
Telefon: 026-24 15 21
E-post: tommy.bergstrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för Industrivägen 5, 7, 9

Inge Larsson
Telefon: 026-24 19 11
E-post: inge.larsson@edu.sandviken.se
Ansvarar för Industrivägen 2, 6, 8 och Verkstadsgatan

Besöks- och postadress:
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
kommunväxel, tel: 026 - 24 00 00

fax till kunskapsförvaltningen
026 - 25 58 87

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2016-01-13

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun