Bessemerskolan - ett vidare val!

Nyhetsarkiv

  • Inbjudan till föräldramöte årskurs 1


    Våra föräldramöten är fördelade på tre dagar och varje program har en egen mötestid. Vi kommer att hålla till i hörsalen och i matsalen som är extra rymliga lokaler. Vi vill att endast en vårdnadshavare per elev kommer till mötet.


  • Varmt välkomna till ett nytt läsår!


    Nu har vi äntligen startat upp läsår 21/22 och vi ser verkligen fram emot att få träffa er alla, både nya och gamla elever här på plats i skolan.
    Nu så här i början av terminen måste vi fortsatt ta hänsyn till den pandemi som råder, därför vill jag understryka hur viktigt det är att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vi alla ska känna oss trygga och ha skolan fortsatt öppen.