Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerskolans målmedvetna arbete har givit resultat

Utifrån skolinspektionens enkätundersökning bland lärare och elever har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) låtit höra av sig med anledning av Bessermerskolans goda resultat  i synnerhet vad beträffar elevernas studiero, trygghet och motivation.

Många faktorer påverkar resultatet, bland andra följande: 

  • Engagerade lärare som gör sitt yttersta för att eleverna ska nå målen.
  • Ett långsiktigt, strukturerat och målmedvetet likabehandlingsarbete.
  • Skolans systematiska arbete för att få koll på sina processer för att ”rätt saker ska göras vid rätt tidpunkt på rätt sätt”.
  • Begreppet ”Värdskap” ligger i fokus.
  • Politikernas långsiktiga fokus på elevinflytande.
  • Rena och fräscha lokaler med möbler av hög standard.
  • Skolmat av hög klass.

Allt detta bidrar till att skapa en god miljö för lärande.

se även artikel i DinLokalaTidning v26 sida 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.