Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerskolan vidtar åtgärder inför återgång till ordinarie verksamhet

Den 15 juni 2020 upphörde rekommendationen att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor, vilket innebär att vi återgår till ordinarie verksamhet.

Bessemerskolan kommer utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att vidta vissa åtgärder och förebygga för att minska smittspridning.

Eleverna får information av mentor under sin första dag i skolan.


Följande förebyggande åtgärder kommer skolan att vidta:

 • Möblera klassrummen med så stora avstånd som är möjligt.
 • Stora klasser kan komma att förläggas i hörsal, matsal eller i två klassrum vid vissa lektioner.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal, kafé, bibliotek och andra liknande platser.
 • För att minska trängseln i matsalen kommer vi att använda fler lokaler vid skollunchen.
 • Vi undviker stora folksamlingar som till exempel föräldramöten.
 • Handsprit och desinfektionsspray placeras i klassrummen och på andra lämpliga platser.

Städningen av skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken sker i större utsträckning. Undervisning i vissa ämnen kan också komma att förläggas utomhus.

 

Eleverna får också uppmaningar om att följa dessa riktlinjer:

 • Elever hänvisas att gå in i via de ingångar som ligger närmast deras verksamhet för att undvika trängsel.
 • Elever uppmanas att vistas ute på raster
 • Håll avstånd till varandra. Markeringar finns utplacerade för att påminna om detta.
 • Alla uppmanas till handtvätt ofta. Det finns god tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Stanna hemma om de känner symtom såsom hosta, snuva, andningssvårigheter eller feber. Det gäller även vid enstaka eller lätta symtom. Du ska vara symtomfri i minst två dagar innan du kommer tillbaka till skolan.

Vi ser verkligen fram emot att få ha våra elever på skolan igen och att vi alla tillsammans, elever och personal, hjälps åt för att det ska fortsätta vara möjligt”, säger Eva Aronsson, rektor på Bessemerskolan.

 

Håll avstånd om du måste resa kollektivt

 • Kom ihåg att ni som behöver resa kollektivt med buss, tåg eller andra färdmedel, ska hålla avstånd till varandra och följa anvisningarna i kollektivtrafiken enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer!

 • Håll dig uppdaterad via vår hemsida om eventuella förändringar i verksamheten eller Sandvikens Kommuns samlade informationlänk till annan webbplats med anledning av coronavirus Covid-19.
 • läs även bilaga 3PDF (pdf, 666.5 kB) till ordningsreglerna "Förebyggande åtgärd för att minska smittspridning"