Bessemerskolan - ett vidare val!

Ett skolbibliotek i världsklass

Ett stort grattis till Bessemerbiblioteket och vår skola som numera har ett skolbibliotek i världsklass.

För att få utmärkelsen "Ett skolbibliotek i världsklass måste man uppfylla nedanstående kriterier.

Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.