Bessemerskolan - ett vidare val!

Inbjudan till föräldramöte årskurs 1

Våra föräldramöten är fördelade på tre dagar och varje program har en egen mötestid. Vi kommer att hålla till i hörsalen och i matsalen som är extra rymliga lokaler. Vi vill att endast en vårdnadshavare per elev kommer till mötet.

Vi informerar om skolstarten, gymnasiestudier i stort, poängsystem, studieplan samt allmänt om det program som eleven läser. Respektive skolledare inleder mötet därefter fortsätter mentorerna informationen. Mötet avslutas med en rundvandring i mindre grupper på respektive program.

Du som är förälder, målsman eller vårdnadshavare för elever i årskurs 1 är varmt välkommen på föräldramötet. Vi vill att endast en person/elev deltar på mötet. Se dag och tid för programmen i nedan schema.

Vi kommer att bjuda in till introduktionssamtal inom några veckor.


Måndag 6/9 i Hörsalen Industrivägen 6
17.30 Barn och fritidsprogrammet
19.00 Estetiska programmet estetik och media

Måndag 6/9 i Matsalen Industrivägen 7
17.30 Fordon och transportprogrammet
19.00 Vård och omsorgsprogrammet

Tisdag 7/9 Hörsalen Industrivägen 6
17.30 Bygg och anläggningsprogrammet
19.00 Industritekniskaprogrammet

Tisdag 7/9 i Matsalen Industrivägen 7
17.30 Samhällsvetenskapsprogrammet
19.00 Ekonomiprogrammet

Onsdag 8/9 i Hörsalen Industrivägen 6
17.30 El och energiprogrammet
19.00 Handels och administrationsprogrammet

Onsdag 8/9 i Matsalen Industrivägen 7
17.30 Naturvetenskapsprogrammet
19.00 Teknikprogrammet


Välkommen önskar skolledningen.