Bessemerskolan - ett vidare val!

Information angående distansundervisning.

Vår skolchef beslutade att från vecka 11 åtegå till viss närunder­visning vilket vi forsätter med fram till och med veckan efter påsk­lovet. Nytt beslut tas i vecka 15.
Mer detaljerad information om närundervisningen ges via Unikum och Teams till elever, vårdnadshavare och personal.
Gymnasiesärskolan fortsätter sin undervisning på plats.

Utifrån rådande smittläge i regionen...

Är det av största vikt att alla som vistas på skolan respekterar och följer de rekommendationer som gäller.

Vi vill kunna fortsatt ha en delvis öppen skola. Att följa rekommenda­tionerna är då en nödvändighet.

Smittskyddet i Region Gävleborg rekommenderar fortsatt användning av munskydd. Detta innebär att vi alla ska bära och hantera munskydd på Bessemerskolan.

Rekommendationerna som gäller sen tidigare:

  • Stanna hemma vid minsta symptom
  • Håll avstånd, minst 1,5 - 2 meter
  • Munskydd inomhus
  • Munskydd bör användas i kollektivtrafiken till och från skolan
  • Tvätta händerna / sprita händerna
  • Testa dig om du har symptom

Vi måste vara rädda om varann


Nytt från Region Gävleborg

210325 - Smittspridningen ökar igen i Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ökad spridning i åldersgruppen 0-19 år i Gävle och Sandviken. Barn som uppvisar symtom ska hållas hemma. Vid positivt provsvar ska hela hushållet stanna hemma. Gävle kommun och Sandvikens kommun kommer i samråd med Region Gävleborgs smittskyddsläkare fatta beslut om fjärrundervisning veckan efter påsklovet.

Nyheter - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolans policy kring att minska smittspridning