Bessemerskolan - ett vidare val!

Information fjärrundervisning

Tisdagen den 17 november tog vår Kunskapsnämnd beslut om att gymnasieskolan ges möjlighet att kunna bedriva fjärrundervisning upp till 40 % av undervisningstiden.

Utifrån det har jag tagit beslut om att Bessemerskolan från och med måndag 23/11 kommer bedriva delvis fjärrundervisning. Detta för att minska det totala antalet elever som vistas på skolan samtidigt och minska trängseln.

Aktuella dagar gällande fjärrundervisning för varje program/klass kommer att kommuniceras av mentor under fredagen. Lunch erbjuds ej till elever på deras fjärrundervisningsdagar.

Detta beslut kommer att gälla fram till jul, därefter omprövas det.

Programspecifika frågor hänvisas till respektive mentor eller biträdande rektor.

Mvh
Eva Aronsson
Rektor

Skolans pplicy runt Covid-19