Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolbibliotek i världsklass

Stort grattis till Bessemerbiblioteket - som fått utmärkelsen ett skolbibliotek i världsklass för fjärde året i rad.

Fackförbundet DIK delar varje år ut utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass" till skolor som lyckats göra biblioteket till en självklar del av undervisningen.

I år inkom 63 nomineringar som juryn skulle bedöma och Bessemerskolan kom för fjärde året i rad att tilldelas utmärkelsen.

En nyckel till ett skolbibliotek i världsklass är att inkludera skolbibliotekarien i hela verksamheten och låta bibliotekarien komplettera lärarnas ämnesspecifika kunskaper.

Med en bibliotekarie på plats får hela skolan en värdefull spetskompetens inom läsutveckling och medie- och informationskunnighet, vilket utgör en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.