Bessemerskolan - ett vidare val!

Studentavslutningen 2021

Årets studentavslutningen blir inte som vanligt, vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån rådande omständigheter. Planen är att genomföra något liknande som förra året, vilket fungerade väldigt bra.

Studentavslutningssidan är under revidering och förväntas bli klar under vecka 19, men vi fyller på allt efter som.

Studentavslutningssidan