Bessemerskolan - ett vidare val!

Unikum - en del av Tieto Education

Kunskapsförvaltningen arbetar med ett införande av Unikum som en del av Tieto Education istället för EdWise

För dig som vårdnadshavare innebär det att du kommer att följa ditt barns utveckling i Unikum istället för Edwise. Start av Unikum är från läsårsstart ht-20 men redan nu är lärarna i Unikum för att förbereda nästa läsår.
Tieto-
appen kommer att finnas kvar och i den kommer du att registrera och ta del av eventuell frånvaro. Du som har barn inom förskola och fritids registrerar som vanligt vistelsetiden via Tieto. 
Mer information kommer vid läsårsstart.  

Inger Norman
Skolchef