Bessemerskolan - ett vidare val!

Varmt välkomna till ett nytt läsår!

Nu har vi äntligen startat upp läsår 21/22 och vi ser verkligen fram emot att få träffa er alla, både nya och gamla elever här på plats i skolan.
Nu så här i början av terminen måste vi fortsatt ta hänsyn till den pandemi som råder, därför vill jag understryka hur viktigt det är att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vi alla ska känna oss trygga och ha skolan fortsatt öppen.

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Håll avstånd.

Fjärrundervisning kan endast bli aktuell då Folkhälsomyndigheten eller det lokala smittskyddet på Region Gävleborg rekommenderar det.

Åtgärder vi vidtagit på skolan för att minska risken för smittspridning:

 • Vi undviker större samlingar.
 • Enskilda bänkar med avstånd i klassrummen.
 • Handsprit, desinfektion och engångshandskar finns att tillgå i klassrummen och på andra lämpliga ställen i skolan.
 • Markerade sittplatser i gemensamma ytor.
 • Markeringar på golv om att hålla avstånd samt att hålla till höger i korridorerna.
 • Eleverna fördelas på två matsalar för att minska trängsel i samband med skollunch.
 • Ökad städning och torkning av så kallade ”ta-ytor” så som t.ex bordsytor, dörrhandtag och räcken.
 • Munskydd finns för de som önskar.

Än en gång varmt välkomna. Det ska bli roligt att ses igen!

Mvh
Eva Aronsson
Rektor