Sök

Vad vill du söka efter?

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

  • Du som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel kan uppleva svårigheter med att navigera och ta till dig av nyhetsflöder på startsidan. Detta beror på att koden inte validerar fullt ut, vilket kan leda till att vissa delar av sidan inte fungerar som avsett eller presenteras på ett inkonsekvent sätt.
  • Du som behöver läsa PDF-dokument med hjälp av skärmläsare eller andra hjälpmedel kan stöta på problem eftersom många av våra PDFer inte är tillgänglighetsanpassade. Detta kan innebära att du har svårt att navigera i dokumenten, att text inte kan läsas upp korrekt, eller att viktiga bilder saknar alternativ text.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 2024-08-30.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet
Medborgarservice 026-24 00 00
Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts internt och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast 2024-06-28