Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Pedagogiskt och socialt arbete

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

600p

Engelska

Engelska 5

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 1

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

700p

Hälsa

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogik

Kommunikation

100


Lärande och utveckling

100


Människors miljöer

100


Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 2

100

Inriktning - BFPEA

Kursnamn

300p

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete

Socialt arbete 1

100

Program­fördjupning - BFPEA

Kursnamn

600p

Sociologi

Etnicitet och kulturmöten

100

Pedagogiskt arbete

Skapande verksamhet

100

Pedagogik

Pedagogiska teorier och praktik

100


Barns lärande och växande

100

Specialpedagogik

Specialpedagogik 1

100


Specialpedagogik 2

100

Gymnasiearbete


100p

Individuellt val


200p2500p