Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Bygg- och anläggning / Husbyggnad

Gymnasie­gemensamma ämnen        

Kursnamn

600p

Engelska

Engelska 5

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska eller svenska som andra språk         

Svenska 1

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

400p

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning 1

200

 

Bygg och anläggning 2

200

Inriktning - BAHUS

Kursnamn

700p

Husbyggnad

Husbyggnads­processen

200

 

Husbyggnad 1

100

 

Husbyggnad 2

200

 

Husbyggnad 3 — ombyggnad

200

Program­fördjupning - BAHUS

Kursnamn

500p

Entreprenörskap

Entreprenörskap

100

 Cad

Cad 1

50

 

Cad 2

50

Yrkesutgång - Betong

 

 

Betong

Betong 1 - lågform och platta på mark

100

 

Betong 2 - väggar och pelare

100

 

Betong 3 - bärlag

100

Yrkesutgång - Glas

 

 

Specialyrken - Glas

Specialyrken 1

100

 

Specialyrken 2

200

Yrkesutgång- Golvläggare

 

 

Golvläggning

Golvläggning 1

100

 

Golvläggning 2 — våtrum

100

 

Tätskikt våtrum

100

Yrkesutgång- Plattsättare

 

 

Specialyrken - Plattsättare

Specialyrken 1

100

 

Specialyrken 2

200

Yrkesutgång - Husbyggare/ Träarbetare

 

 

Trä

Trä 1 — stommar

100

 

Trä 2 — beklädnad

100

 

Trä 3 — montage

100

Yrkesutgång - Husbyggare/ MurareMur- och puts

Mur- och putsverk 1 - grundmurar

100


Mur- och putsverk 2 - murverk

100


Mur- och putsverk 3 - puts

100

Gymnasiearbete

 

100p

Individuellt val

 

200p

 

 

2500p