Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Ekonomi / Ekonomi

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

1250p

Engelska

Engelska 5

100

 

Engelska 6

100

Historia

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1b

100

 

Matematik 2b

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b

100

 

Samhällskunskap 2

100

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 1

100

 

Svenska 2

100

 

Svenska 3

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

350p

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1

100

Juridik

Privatjuridik

100

Moderna språk

Moderna språk

100

Psykologi

Psykologi 1

50

Inriktning - EKEKO

Kursnamn

300p

Företagsekonomi

Entreprenörskap och företagande

100

 

Företagsekonomi 2

100

Matematik

Matematik 3b

100

Program­fördjupning - EKEKO

Kursnamn

300p

Företagsekonomi

Företagsekonomi — specialisering

100

 

Marknadsföring

100

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation

100

Gymnasiearbete

 

100p

Individuellt val

 

200p

 

 

2500p