Sök

Vad vill du söka efter?

Ekonomi­programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet väljer du som främst är intresserad av ekonomi, marknadsföring eller juridik.

Utbildningen kan leda till en examen som diplomerad gymnasieekonom, men förbereder dig även för yrkeslivet och eget företagande. Studierna är varierade och du får utveckla både din kreativitet och problemlösningsförmåga.

Våra inriktningar

Vi erbjuder två inriktningar inom Ekonomiprogrammet. Ekonomi och Juridik.

På Ekonomiprogrammets inriktning ekonomi driver eleverna under år 2 Ung Företagsamhet. Det innebär att du tillsammans med några kompisar startar och driver ett eget företag under ett läsår, utvecklar och säljer riktiga produkter, deltar i mässor, tävlingar m.m.

Inriktningen Juridik ger dig fördjupad kunskap om lagar, rättegångar, brott och straff, avtal, arbetsrätt och konsumentskydd.

Du får veta mer om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.

Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Verklighetsbaserande lärande

Genom ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet, genomförs ett antal projektarbeten knutna till våra partnerföretag. Det kan till exempel vara på bank, ett företags ekonomi- eller marknadsavdelning eller ett konsultföretag inom redovisningsbranschen.

Den verklighetsbaserade delen av utbildningen är viktig för att du ska få omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom Ung Företagsamhet och olika projekt är du väl förberedd att möte verkligheten

Diplomerad gymnasieekonom

Som diplomerad gymnasieekonom blir du både anställningsbar och antagningsbar. Du har möjlighet att söka de jobb som finns och om du skulle viljastudera vidare är du samtidigt behörig att söka till olika ekonomiska utbildningar på högskolor och universitet

Mer information: Diplomerad Gymnasieekonom

Vad händer under och efter utbildningen?

Under utbildningen
År 1 läser du gymnasiegemensamma kurser, företagsekonomi, juridik och lär dig att arbeta självständigt i olika projekt.

Beroende på inriktningsval så ligger fokus under år 2 på företagande där du driver UF företag eller inom juridiken där du fördjupar dig i rätten och samhället. Du börjar även läsa in den särskilda behörigheten till högskolan

År 3 genomförs flera projekt tillsammans med våra partnerföretag. Du läser fler merit- och behörighetsgivande kurser och genomför ett större självständigt gymnasiearbete.

Efter utbidningen
Arbetsområden efter ekonomiutbildningen kan vara banktjänsteman, ekonomiassistent, marknadsassistent, inköpare eller projektledare. Arbetsområden efter en högskoleutbildning kan vara civilekonom, advokat, personalchef, informationschef eller VD.

Gymnasiegemensamma 1250p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

samhällskunskap 2

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma 350p

Kursnamn

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

(valbart språk)

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Inriktning EKEKO 300p

Kursnamn

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3b

100

Programfördjupning EKEKO 300p

Kursnamn

Poäng

Företagsekonomi — specialisering

100

Ledarskap och organisation

100

Marknadsföring

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Gymnasiegemensamma 1250p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

samhällskunskap 2

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma 350p

Kursnamn

Poäng

Företagsekonomi 1

100

Moderna språk

(valbart språk)

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Inriktning EKJUR 300p

Kursnamn

Poäng

Affärsjuridik

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2

50

Rätten och samhället

100

Programfördjupning EKJUR 300p

Kursnamn

Poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig — specialisering

100

Ledarskap och organisation

100

Retorik

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Lärare Larry Svensson
larry.svensson@edu.sandviken.se

Biträdande rektor Åsa Gunnarsson
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se

Studie- och yrkesvägledare Ann Persson
ann.persson@edu.sandviken.se

Besöksadress: Industrivägen 7
Postadress: Ekonomiprogrammet, Industrivägen 7, 811 80 Sandviken

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook