Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Lastbil och mobila maskiner - FTLAS

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

600p

Engelska

Engelska 5

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 1

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

400p

Fordons- och transportbranschen

Fordons- och transport­branschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik

Fordonsteknik — introduktion

200

Inriktning - FTLAS

Kursnamn

400p

Lastbilar och mobila maskiner, service och underhållsteknik

Lastbilar och mobila maskiner - basteknik

100


Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1

100


Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2

100


Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik

100

Program­fördjupning - FTLAS

Kursnamn

800p

Lastbilar, reparation ooch systemteknik

Lastbilar - chassi och bromsar

200


Lastbilar - kraftöverföring

100


Lastbilar - system och diagnosteknik 1

100

Mobila maskiner, reparations- och systemteknik

Mobila maskiner - hydraulsystem

200

Lastbilar och mobila maskiner, motorteknik

Förbränningsmotorer

200

Gymnasiearbete


100p

Individuellt val


200p2500p