Sök

Vad vill du söka efter?

Fordons- och transport­programmet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program. Vi har ett nära samarbete med transport- och verkstadsbransch.

Du har möjlighet att läsa in den grundläggande behörigheten till högskolan.

Utifrån begränsad tillgång av platser i vissa inriktningar sker ett urval baserat på elevens betyg under årskurs 1.

Våra inriktningar

Vi erbjuder tre inriktningar inom Fordon- och transportprogrammet. Lastbil och mobila kranar, Personbil samt Transport. De två förstnämnda läser du som lärlingsutbildning.

För inriktningen Transport förläggs minst 15 veckor på APL.
För inriktningarna Lastbil/mobila maskiner och Personbil förläggs minst 50% av utbildningen som gymnasielärling.

Under APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller lärlingsperioden får eleverna möjlighet att arbeta tillsammans med en erfaren yrkesperson och tillika handledare, allt för att bidra till en så dagsaktuell kunskap och utbildning som möjligt. 

Här får du möjlighet till:

 • Körkortsbehörighet B
 • Mekanikerutbildning för tunga fordon
 • Kunskaper inom diagnostik, reparation samt service av tunga fordon och maskiner
 • Jobb direkt efter studenten som exempelvis mekaniker på tunga fordon
 • Du läser som gymnasielärling

Här får du möjlighet till

 • Körkortsbehörighet B
 • Kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon
 • Jobb direkt efter studenten som exempelvis mekaniker på lätta fordon
 • Du läser som gymnasielärling

Här får du möjlighet till

 • Yrkeskompetensbevis - YKB som är ingången till detta yrkesområde
 • Körkortsbehörigheterna B, C och CE
 • Förarbevis för truck A och B
 • Hjullastare godshantering som individuellt val
 • Jobb direkt efter studenten som yrkesförare
Bilproffs

Vad händer under och efter utbildningen?

Under utbildningen
År 1 upp­arbetas en god allmän­kunskap som är en viktig gemensam grund för hela utbildningen. Under vårterminen väljer eleven någon av våra tre inriktningar.

År 2 jobbar du mot transporter med tunga fordon inom inriktningen Transport. Där grunden läggs i personbil för att sedan byggas på mot tyngre behörigheter. Här börjar även resan mot yrkes­kompetensbeviset.
På inriktningarna Lastbil och mobila maskiner samt Personbil ges grund­läggande kunskaper i yrket.

År 3 då avslutas utbildningen för yrkeskompetensbevisen inom inriktningen Transport och istället ges möjligheten till att ta de tyngre behörigheterna C och CE. På inriktningarna Lastbil och mobila maskiner samt Personbil spetsas elevens kunskaper inom valt yrkesområde i samarbete med våra lärlingsplatser under år tre.

Läs mer här om Gymnasielärling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter utbildningen
Efter utbildning kan du inom lastbil och mobila maskiner t.ex. arbeta som lastbils­mekaniker, maskin­ekaniker eller mekaniker av andra tunga fordon. Inom personbil kan du t.ex. arbeta som personbils­mekaniker eller kund­mottagare. Inom transport finns möjligheten att arbeta inom lager och terminal eller inom transportsektorn som förare av lastbil och/eller långtradare.

Gymnasiegemensamma 600p - 900p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

* Engelska 6 (valbar från år 2)

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2)

100

* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2)

100

Programgemensamma 400p

Kursnamn

Poäng

Fordons- och transport­branschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik — introduktion

200

Inriktning FTLAS 400p

Kursnamn

Poäng

Lastbilar och mobila maskiner - basteknik

100

Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1

100

Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2

100

Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik

100

Programfördjupning FTLAS 800p

Kursnamn

Poäng

Förbränningsmotorer

200

Lastbilar - chassi och bromsar

200

Lastbilar - kraftöverföring

100

Lastbilar - system och diagnosteknik 1

100

Mobila maskiner - hydraulsystem

200Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Gymnasiegemensamma 600p - 900p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

* Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma 400p

Kursnamn

Poäng

Fordons- och transport­branschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik — introduktion

200

Inriktning FTPER 400p

Kursnamn

Poäng

Personbilar - basteknik

100

Personbilar - service och underhåll 1

100

Personbilar - service och underhåll 2

100

Personbilar - verkstad och elteknik

100

Programfördjupning FTPER 800p

Kursnamn

Poäng

El och hybridfordon 1

100

Flerbränslefordon

100

Personbilar - chassi och bromsar

100

Personbilar - förbränningsmotorer

100

Personbilar - kraftöverförning

100

Personbilar - system och diagnosteknik 1

200

Personbilar - system och diagnosteknik 2

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Gymnasiegemensamma 600p - 900p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

* Engelska 6 (valbar från år 2)

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2)

100

* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2)

100

Programgemensamma 400p

Kursnamn

Poäng

Fordons- och transport­branschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik — introduktion

200

Inriktning FTTRA 500p

Kursnamn

Poäng

Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b

300

Programfördjupning FTTRA 700p

Kursnamn

Poäng

Fordonskombinationer - godstransporter

200

Godstrafik

200

Godstransport - specialicering

100

Maskinell godshantering

200Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Lärare Susanne Liljebrand
susanne.liljebrand@edu.sandviken.se

Biträdande rektor Daniel Lind
tel: 026 - 24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se

Studie- och yrkesvägledare Ann Persson
ann.persson@edu.sandviken.se

Besöksadress: Förrådsgatan 20
Postadress: Fordon och Transportprogrammet, Industrivägen 7, 811 80 Sandviken

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook