Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Försäljning och service (nytt fr ht-22)

under uppbyggnad

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

600p

Engelska

Engelska 5

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 1

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

900p

Entreprenörskap

Entreprenörskap

100

Försäljning och kundservice

Personlig försäljning 1

100


Servicekunskap 1

100

Handel

Praktisk marknadsföring 1

100


Affärsutveckling och ledarskap

100


Branschkunskap inom handel

100


Handel och hållbar utveckling

100

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1

100

Inköp och logistik

Inköp 1

100

Program­fördjupning - FÖRSE

Kursnamn

700pSvenska eller svenska som andraspråk

Svenska 2

100

Gymnasiearbete


100p

Individuellt val


200p2500p