Sök

Vad vill du söka efter?

Försäljnings- och service­programmet

Försäljning- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program. Är du en person som är "framåt" och har lätt för att ta för dig? Är kreativ och utåtriktad med intresse för att möta människor och kommunicera i olika sälj och servicesituationer? Då är det här programmet för dig!

Du har möjlighet att läsa in den grundläggande behörigheten till högskolan.

Vår inriktning

En inriktning, alla läser mot försäljning och serviceyrken.
Programmet är nytt från hösten 2022, ersätter handelsprogrammet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Lärling

Hos oss får du praktisk erfarenhet av arbete i näringslivet och som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan. Den arbetsplatsförlagda delen är viktig för att knyta ihop teori och praktik. Sammanlagt är du på APL i 40 veckor.

Ung företagsamhet (UF)

Samtliga elever på programmet arbetar med Ung Företagsamhet (UF). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. UF innebär att du tillsammans med andra elever startar och driver eget företag där ni utvecklar och säljer riktiga produkter.

Att studera hos oss

Studierna på Försäljnings- och serviceprogrammet är varierande, där ämnesintegrerade projekt varvas med självständigt arbete, externa föreläsare, studiebesök och verklighetsbaserade arbeten.

Du får möjlighet att utveckla ditt initiativtagande, kreativitet, ansvarstagande och din problemlösningsförmåga. Under din studietid hos oss arbetar du i hemklassrum.

Bessemerskolans Försäljnings- och serviceprogrammet är certifierat av handelsbranschen.

Vad händer under och efter utbildningen?

Under utbildningen
År 1 lägger du grunderna till det som du ska arbeta med senare. Du finslipar och utvecklar dina kunskaper i kärnämnena. Datorn är en självklarhet och nu utvecklar du dina kunskaper i att använda datorer.

År 2 lägger du grunderna till det som du ska arbeta med senare. Du finslipar och utvecklar dina kunskaper i kärnämnena. Datorn är en självklarhet och nu utvecklar du dina kunskaper i att använda datorer.

År 3 påbörjar du din utbildning som gymnasielärling vilket innebär att du kommer att ha halva din studietid förlagd till en arbetsplats.

Efter utbildningen
Arbetsområden efter utbildninge är bland annat butiks-och företagssäljare, marknadsföringsassistent, ekonomi- och redovisningsassistent, personal- och IT administratör

Yrkeskartan av karriär i handeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasiegemensamma 600p - 900p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

* Engelska 6 (valbar från år 2)

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

* Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 (valbar från år 2)

100

* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2)

100

Programgemensamma 900p

Kursnamn

Poäng

Entreprenörskap

100

Personlig försäljning 1

100

Servicekunskap 1

100

Affärsutveckling och ledarskap

100

Branschkunskap inom handel

100

Handel och hållbar utveckling

100

Praktisk marknadsföring 1

100

Information och kommunikation 1

100

Inköp 1

100

Programfördjupning 700p

Kursnamn

Poäng

Servicekunskap 2

100

Handel- och specialicering

100-200

Praktisk marknadsföring 2

100

Information och kommunikation 2

100Utställningsdesign 1

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Lärare Anna Åsberg
anna.asbergh@edu.sandviken.se

Biträdande rektor Åsa Gunnarsson
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se

Studie- och yrkesvägledare Ann Persson
ann.persson@edu.sandviken.se

Besöksadress: Industrivägen 7
Postadress: Handelsprogrammet , Industrivägen 7, 811 80  SANDVIKEN