Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan: Driftsäkerhet och underhåll - INDRIL

Inriktningen läser man som lärling

Gymnasie­gemensamma ämnen

Kursnamn

600p

Engelska

Engelska 5

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 1

100

Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

400p

Industritekniska processer

Industritekniska processer 1

100

Människan i industrin

Människan i industrin 1

100

Produktionskunskap

Produktions­­kunskap 1

100

Produktionsutrustning

Produktions­utrustning 1

100

Inriktning - INDRIL

Kursnamn

400p

Driftsäkerhet och underhåll

Avhjälpande underhåll 1

100


Underhåll — driftsäkerhet

100


Underhåll — elteknik

100


Underhåll — lager och smörjteknik

100

Program­­­fördjupning -  INDRIL

Kursnamn

800p

Cad

Cad 1

50

Driftsäkerhet och underhåll

Avhjälpande underhåll 2

100


Underhåll - hydraulik och pneumatik

100


Underhåll - transmissioner och uppriktning

100

Entreprenörskap

Entreprenörskap

100

Produktions­utrustning

Industriell mätteknik grund

50


Interna transporter

50

Sammanfognings­­teknik

Svets grund

100

valbara kurser

Cad/cam, Mätteknik, Tillverkningsunderlag, Underhåll

150

Gymnasiearbete


100p

Individuellt val


200p2500p