Bessemerskolan - ett vidare val!

INTRODUKTIONS­PROGRAMMEN

Syftet med introduktionsprogrammen är att öppna upp dina möjligheter för fortsatta studier eller visa på olika vägar in i yrkeslivet. Vår uppgift är att möta alla de behov som kan finnas hos ungdomar som av någon anledning inte är behöriga att läsa ett nationellt gymnasieprogram.

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val upphör och ersätts av Programinriktat val fr o m den 1 juli 2019.
Läs mer om IM på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bessemerskolan erbjuder alla fyra introduktionsprogram.

IMY - Yrkesintroduktion

Vet du vilket yrke du drömmer om? Men är inte behörig? Då kan yrkesintroduktion på Introduktionsprogrammet vara något för dig.
Programmet kan leda till behörighet på ett yrkesprogram, till vidare studier på Vuxenutbildning eller så underlättar det din etablering på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder tre program under IMY.

- Barn och fritid / Barnskötare

- Fordon och transport

- Vård och omsorg / Vårdbiträde


IMA - Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är en gymnasieutbildning för dig som av någon anledning inte kan läsa på ett nationellt program. Du kanske inte är behörig eller har en annan tungt vägande orsak, t ex långvarig sjukdom.

IMS - Språkintroduktion

Har du nyligen kommit till Sverige? Är du redo att börja studera på gymnasiet? Då kan språkintroduktion på Introduktionsprogrammet vara något för dig.

IMV - Programinriktat val

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt svenskt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktad mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Läs mer om IM på Skolverket Länk till annan webbplats.

Ansökan till IM


På Introduktions-programmen kan du:

  • Få personligt stöd
  • Mogna i din egen takt
  • Läsa de grundskoleämnen du saknar betyg i
  • Kombinera praktik med studier
  • Läsa gymnasiekurser

Du som kommer till oss möts av en mycket kompetent personal. Vårt fokus är att just du ska nå dit du vill, oavsett om det gäller vidare studier eller ett yrke. Vi jobbar här för dig och din trygghet.

Kontaktinformation

Introduktionsprogrammen
Industrivägen 6
811 80 Sandviken

bitr rektor Stefan Molander
Ansvarar för IMA1, IMS, IMV, IMY
tel  026 - 24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se

bitr.rektor Anna-Karin Broström
Ansvarar för IMA2
tel 026 - 24 20 93
anna-karin.brostrom@
edu.sandviken.se