Bessemerskolan - ett vidare val!

Ansökan till IM-IA eller IM-PRE för lå 17/18

För dig som vill söka Individuellt alternativ (IM-IA) eller Preparandutbildningen (IM-PRE) för läsår 2017-2018. Fyll  i ansökan och skicka iväg med "knappen" längs ner på sidan. Finns tidigare betyg ska en styrkt betygskopia skickas via mail eller post  till Antagningskansliet.


ååååmmdd-XXXX

LMA nummer
OBS! Ange E-post om du vill ha informationen och en kopia på ifyllt formulär.
User information
SÖKER TILL: *


MÅL MED UTBILDNINGEN: *
TIDSPLAN: *VAL AV GRUNDSKOLEÄMNEN och GYMNASIEKURSER *
OBS!! 1) Du får välja max 6st grundskoleämnen att läsa, bara de ämnen du inte har betyg i sedan tidigare. 2) Du väljer också vilka gymnasiekurser du önskar läsa.

BILD

BIOLOGI

ENGELSKA

FYSIK

GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA

IDROTT OCH HÄLSA

KEMI

MATEMATIK

MODERSMÅL

MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP

SLÖJD

SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA

SVENSKA SVA

GY ENGELSKA

GY MATEMATIK

GY SVENSKA

GY SVENSKA SVA

ÖNSKEMÅL OM PRAKTIK: *
Önskemål om att få kombinera studier med praktik


SENASTE SKOLGÅNG: *
Var har eleven tidigare gått i skolan?

BETYG och BETYGSKOPIA  *
NEDAN FYLLER DU I DINA TIDIGARE BETYG !! .....Finns betyg sedan tidigare ska du även skicka in en styrkt betygskopia till ANTAGNINGSKANSLIET innan din ansökan kan behandlas. "Ansökan IM betyg". 1) Via brev. Adress: Antagningskansliet, Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken. 2) Via mail. Adress: antagningskansliet@edu.sandviken.se. 3) Det går även bra att lämna in dina handlingar via Kommunens Medborgarservice.

TIDIGARE BETYG

BILD

BIOLOGI

ENGELSKA

FYSIK

GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA

IDROTT OCH HÄLSA

KEMI

MATEMATIK

MODERNA SPRÅK

MODERSMÅL

MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA

SVENSKA SVA

SLÖJD

TEKNIK

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2017-10-10

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun