Bessemerskolan - ett vidare val!

Ansökan till IM-SPR för lå 17/18

För dig som vill söka Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IM-SPR) för läsår 2017-2018. Fyll  i ansökan och skicka iväg med "knappen" längs ner på sidan. Finns tidigare betyg ska en styrkt betygskopia skickas via mail eller post till Bessemerskolan Antagning.


ååååmmdd-xxxx

Fyll också i LMA-nummer
OBS! Ange E-post om du vill ha informationen och en kopia på ifyllt formulär.
User information
SÖKER TILL: *

MÅL MED UTBILDNINGEN: *
TIDIGARE SKOLGÅNG: *
Var har du tidigare gått i skolan?BETYG OCH BETYGSKOPIA : *
Fyll i vilka grundskoleämnen du tidigare har betyg i. För att din ansökan ska kunna behandlas behöver en styrkt betygskopia skickas in. Skicka betygskopian via brev till: Bessemerskolan Antagning, Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken. Märk brevet med ”Ansökan IM betyg”. Det går även bra att scanna och maila in betyget till: bessemerskolan.antagning@edu.sandviken.se

TIDIGARE BETYG

BILD

BIOLOGI

ENGELSKA

FYSIK

GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA

IDROTT OCH HÄLSA

KEMI

MATEMATIK

MODERNA SPRÅK

MODERSMÅL

MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA

SVENSKA SVA

SLÖJD

TEKNIK

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2018-02-02

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun