Bessemerskolan - ett vidare val!

Ansökan till IM-SPR för lå 17/18

För dig som vill söka Introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IM-SPR) för läsår 2017-2018. Fyll  i ansökan och skicka iväg med "knappen" längs ner på sidan. Finns tidigare betyg ska en styrkt betygskopia skickas via mail eller post till Antagningskansliet.


ååååmmdd-xxxx

LMA-nummer
OBS! Ange E-post om du vill ha informationen och en kopia på ifyllt formulär.
User information
SÖKER TILL: *

MÅL MED UTBILDNINGEN: *
TIDIGARE SKOLGÅNG: *
Var har du tidigare gått i skolan?BETYG OCH BETYGSKOPIA : *
NEDAN FYLLER DU I DINA TIDIGARE GRUNDSKOLE BETYG !! .....Finns betyg sedan tidigare ska du även skicka in en styrkt betygskopia till ANTAGNINGSKANSLIET innan din ansökan kan behandlas. "Ansökan IM betyg". 1) Via brev. Adress: Antagningskansliet, Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken. 2) Via mail. Adress: antagningskansliet@edu.sandviken.se. 3) Det går även bra att lämna in dina handlingar via Kommunens Medborgarservice.

TIDIGARE BETYG

BILD

BIOLOGI

ENGELSKA

FYSIK

GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA

IDROTT OCH HÄLSA

KEMI

MATEMATIK

MODERNA SPRÅK

MODERSMÅL

MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA

SVENSKA SVA

SLÖJD

TEKNIK

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2017-10-10

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun