Bessemerskolan - ett vidare val!

Ansökan till IM-SPR för lå 18/19

OBS! från hösten 2018: Asylsökande över 18 år: I väntan på migrationsöverdomstolens beslut gällande SFS 2018:755 (2018:756) antas inga nya asylsökande/tillståndssökande elever över 18 år som inte har en pågående studieplan i Sandvikens kommun.

 

För dig som vill söka Introduktionsprogrammet Språkintroduktion IM-SPR för läsår 2018-2019. Fyll  i ansökan och skicka iväg med "knappen" längs ner på sidan. Finns tidigare betyg ska en styrkt betygskopia skickas via mail eller post till Bessemerskolan Antagning.


ååååmmdd-xxxx

Fyll också i LMA-nummer
OBS! Ange E-post om du vill ha informationen och en kopia på ifyllt formulär.
SÖKER TILL: * (obligatorisk)
SÖKER TILL:

MÅL MED UTBILDNINGEN: * (obligatorisk)
MÅL MED UTBILDNINGEN:
TIDIGARE SKOLGÅNG: * (obligatorisk)
Var har du tidigare gått i skolan?
TIDIGARE SKOLGÅNG:BETYG OCH BETYGSKOPIA : * (obligatorisk)
Fyll i vilka grundskoleämnen du tidigare har betyg i. För att din ansökan ska kunna behandlas behöver en styrkt betygskopia skickas in. Skicka betygskopian via brev till: Bessemerskolan Antagning, Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken. Märk brevet med ”Ansökan IM betyg”. Det går även bra att scanna och maila in betyget till: bessemerskolan.antagning@edu.sandviken.se
BETYG OCH BETYGSKOPIA :

TIDIGARE BETYG
TIDIGARE BETYG

BILD
BILD

BIOLOGI
BIOLOGI

ENGELSKA
ENGELSKA

FYSIK
FYSIK

GEOGRAFI
GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK
HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA
HISTORIA

IDROTT OCH HÄLSA
IDROTT OCH HÄLSA

KEMI
KEMI

MATEMATIK
MATEMATIK

MODERNA SPRÅK
MODERNA SPRÅK

MODERSMÅL
MODERSMÅL

MUSIK
MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP
RELIGIONSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP
SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA
SVENSKA

SVENSKA SVA
SVENSKA SVA

SLÖJD
SLÖJD

TEKNIK
TEKNIK