Bessemerskolan - ett vidare val!

Ansökan till IM-IA eller IM-PRE för lå 18/19

OBS! från hösten 2018: Asylsökande över 18 år: I väntan på migrationsöverdomstolens beslut gällande SFS 2018:755 (2018:756) antas inga nya asylsökande/tillståndssökande elever över 18 år som inte har en pågående studieplan i Sandvikens kommun.

 

För dig som vill söka Individuellt alternativ IM-IA eller Preparandutbildningen IM-PRE för läsår 2018-2019. Fyll  i ansökan och skicka iväg med "knappen" längs ner på sidan. Finns tidigare betyg ska en styrkt betygskopia skickas via mail eller post  till Bessemerskolan Antagning.


ååååmmdd-XXXX

Fyll också i LMA nummer
OBS! Ange E-post om du vill ha informationen och en kopia på ifyllt formulär.
User information
SÖKER TILL: *


MÅL MED UTBILDNINGEN: *
TIDSPLAN: *VAL AV GRUNDSKOLEÄMNEN och GYMNASIEKURSER *
OBS!! 1) Du får välja max 6st grundskoleämnen att läsa, bara de ämnen du inte har betyg i sedan tidigare. 2) Du väljer också vilka gymnasiekurser du önskar läsa.

BILD

BIOLOGI

ENGELSKA

FYSIK

GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA

IDROTT OCH HÄLSA

KEMI

MATEMATIK

MODERSMÅL

MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP

SLÖJD

SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA

SVENSKA SVA

GY ENGELSKA

GY MATEMATIK

GY SVENSKA

GY SVENSKA SVA

ÖNSKEMÅL OM PRAKTIK: *
Önskemål om att få kombinera studier med praktik


SENASTE SKOLGÅNG: *
Var har eleven tidigare gått i skolan?

BETYG och BETYGSKOPIA  *
Fyll i vilka grundskoleämnen du tidigare har betyg i. För att din ansökan ska kunna behandlas behöver en styrkt betygskopia skickas in. Skicka betygskopian med brev till: Bessemerskolan Antagning, Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken. Märk brevet med ”Ansökan IM betyg”. Det går även bra att scanna och maila in betyget till: bessemerskolan.antagning@edu.sandviken.se

TIDIGARE BETYG

BILD

BIOLOGI

ENGELSKA

FYSIK

GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA

IDROTT OCH HÄLSA

KEMI

MATEMATIK

MODERNA SPRÅK

MODERSMÅL

MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA

SVENSKA SVA

SLÖJD

TEKNIK