Bessemerskolan - ett vidare val!

Pågående läsår 2020/2021
Ansökan till Introduktionsprogrammet IMS eller IMA

Obs!
I väntan på migrationsöverdomstolens beslut gällande SFS 2018:755 (2018:756) antas inga nya asylsökande/tillståndssökande elever över 18 år in som inte har en pågående studieplan i Sandvikens kommun.


För dig som vill söka Språkintroduktion IMS eller Individuellt alternativ IMA under pågående läsår 2020-2021.

 • Fyll i ansökan och skicka iväg med "knappen" längs ner på sidan. 
 • Finns betyg sedan tidigare ska en betygskopia skickas
  via mail till bessemerskolan.antagning@edu.sandviken.se eller
  per post till Kunskapsförvaltningen
  Bessemerskolan-Antagning,
  Sätragatan 66
  811 80 Sandviken

ååååmmdd-xxxx

Fyll också i LMA-nummer
OBS! Ange E-post om du vill ha informationen och en kopia på ifyllt formulär.
SÖKER TILL: * (obligatorisk)
SÖKER TILL:


MÅL MED UTBILDNINGEN: * (obligatorisk)
MÅL MED UTBILDNINGEN:
TIDIGARE SKOLGÅNG: * (obligatorisk)
Var har du tidigare gått i skolan?
TIDIGARE SKOLGÅNG:

Information angående betyg i grundskoleämnen * (obligatorisk)
Om du har betyg sedan tidigare ska en betygskopia skickas in till skolan för att din ansökan ska kunna behandlas. Adress: Kunskapsförvaltningen, Bessemerskolan Antagning, Sätragatan 66, 811 80 Sandviken. Märk brevet med ”Ansökan IM betyg”. Det går även bra att scanna och maila in betyget till: bessemerskolan.antagning@edu.sandviken.se
Information angående betyg i grundskoleämnen

BETYG SEDAN TIDIGARE * (obligatorisk)
Om du har betyg, markera nedan vilka ämnen du har betyg i.
BETYG SEDAN TIDIGARE


BILD
BILD

BIOLOGI
BIOLOGI

ENGELSKA
ENGELSKA

FYSIK
FYSIK

GEOGRAFI
GEOGRAFI

HEMKUNSKAP HKK
HEMKUNSKAP HKK

HISTORIA
HISTORIA

IDROTT och HÄLSA
IDROTT och HÄLSA

KEMI
KEMI

MATEMATIK
MATEMATIK

MODERNA SPRÅK
MODERNA SPRÅK

MODERSMÅL
MODERSMÅL

MUSIK
MUSIK

RELIGIONSKUNSKAP
RELIGIONSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP
SAMHÄLLSKUNSKAP

SVENSKA
SVENSKA

SVENSKA SVA
SVENSKA SVA

SLÖJD
SLÖJD

TEKNIK
TEKNIK

ÖNSKEMÅL OM PRAKTIK * (obligatorisk)
Önskemål om att få kombinera studier med praktik
ÖNSKEMÅL OM PRAKTIK