Sök

Vad vill du söka efter?

Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet ger en bred utbildning där du får en bra grund att bygga vidare på. De flesta elever som studerat på NA-programmet fortsätter med högskolestudier inom naturvetenskap och teknik.

En utbildning inom naturvetenskap öppnar möjligheter till attraktiva arbeten i Sverige och internationellt.

Våra inriktningar

Vi erbjuder två inriktningar inom Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle.

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Exkursioner

På naturvetenskapsprogrammet genomförs flera exkursioner, som till exempel Cerns partikelaccelerator eller Lunds motsvarande accelerator, såväl som en forskarvecka i samarbete med Högskolan i Dalarna eller andra resor.

Hur vi arbetar kring matematik

På Naturvetenskapsprogrammet läser du matematik 01c, 02c, 03c och 04 som obligatoriska kurser, samt att du kan läsa matematik 05 som valbar kurs.

Repetera gärna matematik inför skolstart i åk 1 genom att arbeta med följande matematik-kompendium Pdf, 2.8 MB. (pdf, 2.9 MB)

Vad händer under och efter utbildningen?

Under utbildningen
År 1 ett läser du baskurserna i de naturvetenskapliga ämnena. Exempel på andra kurser är svenska, engelska och moderna språk.

Från år 2 läser du främst fortsättningskurserna och inriktningskurserna i de naturvetenskapliga ämnena. Du läser också fördjupningskurser och individuella val.

Efter utbildningen
Programmet ger dig förutsättningar för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Vill du läsa vidare efter gymnasiet, men är osäker på inriktning, är naturvetenskaps-programmet ett bra val. Dörrarna till de flesta utbildningar kommer då att stå öppna för dig.

Gymnasiegemensamma 1150p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma 450p

Kursnamn

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Språk

100

Inriktning NANAT 400p

Kursnamn

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupning NANAT 200p
Gymnasiearbete 100p, Individuellt val 200p

Kursnamn

Poäng

Naturvetenskaplig specialisering (ej RIG elever)

100

valbar kurs Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Gymnasiegemensamma 1150p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma 450p

Kursnamn

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Språk

100

Inriktning NANAS 300p

Kursnamn

Poäng

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning NANAS 300p

Kursnamn

Poäng

Naturvetenskaplig specialisering (ej RIG elever)

100

Matematik 4

100

valbar kurs Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Lärare Johan Lannsjö
johan.lannsjo@edu.sandviken.se

Biträdande rektor Elin Nilsson
elin.nilsson@edu.sandviken.se

Studie- och yrkesvägsledare Linnéa Parling
linnea.parling@edu.sandviken.se

Besöksadress: Industrivägen 7
Postadress: Naturvetenskapsprogrammet, Industrivägen 7, 811 80 Sandviken