Bessemerskolan - ett vidare val!

ÖPPET HUS OCH SKOLBESÖK PÅ BESSEMERSKOLAN

Skolans huvudentré


Öppet Hus på skolan

Lördag den 27/11 kl 11-14

Besök på skolan för kommunens åk 9:or

Vi kommer att bjuda in kommunens åk 9 vid lite olika tillfällen. Besöken kommer ske under veckorna 45-46.

Elev för en dag - Prova-på-dagar

Kontakta någon av SYV och få mer information samt boka dag.
För programmen: EE, EK, FT, HA/FS, SA, VO kontaktar ni ann.persson@edu.sandviken.se
För programmen: BA, BF, ESEST, IN , NA, TE kontakta ni karin.holmback@edu.sandviken.se