Sök

Vad vill du söka efter?

Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Framtidens yrken ställer ofta krav på högre utbildning. Programmet ger dig vägar som förbereder dig och ger dig både kunskap och verktyg för att möta dessa krav.

Då språk öppnar dörrar till världen så kan du hos oss välja att läsa moderna språk under hela din gymnasietid. Studieresor, både inom och utom landet, såväl som internationella kontakter är en del av lärandet. I Sandviken har vi två inriktningar.

Undervisningen är inte bara teoretisk, utan du får dessutom tillfälle att göra olika undersökningar där teoretiska modeller prövas mot verkligheten.

Våra inriktningar

Vi erbjuder två inriktningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap.

  • Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i hur vi människor fungerar, kommunicerar och varför vi beter oss som vi gör både som individer, grupper och samhällen.
  • Du får förståelse för vikten av ledarskap och får kunskaper om grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du skall få tilltro till din egen ledarskapsförmåga.
  • Du får också veta hur det går till när vi lär oss saker och hur vi människor utvecklas.

  • Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Du kommer att bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.
  • Du kommer även att utveckla förmågan att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskap.

Vad händer under och efter utbildningen?

Under utbildningen
År 1 läser du basämnen som till exempel Samhällskunskap, Svenska, Matte och Historia där en grund läggs för att sen kunna läsa fördjupningarna inom inriktningen.­

År 2 börjar du läsa kurser inom din valda inriktning. Under våren gör du en vecka APL.
År 3 fortsätter du med ­fördjupningskurser inom inriktningen. 

Efter utbildnngen
Programmet ger dig förutsättningar för högskolestudier inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap och  språk men även inom andra områden. Vill du läsa vidare efter gymnasiet, men är osäker på inriktning, är samhällsvetenskaps­programmet ett bra val. Programmet öppnar dörrar till en mångfald av högre utbildningar.

Gymnasiegemensamma 1150p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma 300p

Kursnamn

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk valfritt språk

200

Psykologi 1

50

Inriktning SABET 450p

Kursnamn

Poäng

Kommunikation

100

Ledarskap och organisation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Programfördjupning SABET 300p

Kursnamn

Poäng

Lärande och utveckling

100

Psykologi 2b

50

Religionskunskap 2

50

Valbara kurser Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Gymnasiegemensamma 1150 p

Kursnamn

1150p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språr 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Programgemensamma 300 p

Kursnamn

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk valfritt språk

200

Psykologi 1

50

Inriktning SASAM 450p

Kursnamn

450p

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religion 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Programfördjupning SASAM 300p

Kursnamn

300p

Historia 3

100

Retorik

100

Valbara kurser Engelska 7 eller Politik och hållbar utveckling

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Lärare Niklas Eklöf
niklas.eklof@edu.sandviken.se

Lärare Jennie Axelsson
jennie.axelsson@edu.sandviken.se

Biträdande rektor Åsa Gunnarsson
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se

Studie- och yrkesvägledare Ann Persson
ann.persson@edu.sandviken.se

Postadress: Vård-och omsorgsprogrammet, Industrivägen 7, 811 80  Sandviken 
Besöksadress: Industrivägen 7