Bessemerskolan - ett vidare val!

Åk3 och APL

Vid val av fördjupningskurser, läser du:

  • Akutsjukvård under dina 5 veckors APL inom region Gävleborg.
  • Vård och omsorg vid demenssjukdom, under dina 5 veckors APL inom demensomsorgen. 
  • Psykiatri 2 under dina 5 veckors APL inom socialpsykiatri vid kommunen och inom psykiatri vid regionen Gävleborg.