Bessemerskolan - ett vidare val!

Åk3 och APL

Vid val av fördjupningskursen:

  • Akutsjukvård gör du dina 5 veckors APL inom region Gävleborg.
  • Vård och omsorg,  vid demenssjukdom, gör du dina 5 veckors APL inom demensomsorgen. 
  • Psykiatri 2 gör du dina 5 veckors APL inom socialpsykiatri vid kommunen och inom psykiatri vid regionen Gävleborg.