Bessemerskolan - ett vidare val!

Poängplan:  Vård- och omsorg

 Gymnasie­gemensamma ämnen

 Kursnamn

600p

Engelska

Engelska 5

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska eller svenska som andra språk                

Svenska 1

100

 Program­gemensamma ämnen

Kursnamn

1100p

Hälsa

Hälsopedagogik

100

Medicin

Medicin 1

150

Människan

Etik och människans livsvillkor

100

Psykiatri

Psykiatri 1

100

Psykologi

Psykologi 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a2

50

Specialpedagogik

Specialpedagogik 1

100

Svenska eller svenska som andra språk

Svenska 2

100

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsarbete 1

200


Vård- och omsorgsarbete 2

150

 Program­fördjupning - VOVAR

 Kursnamn

500p

Människan

Internationellt arbete

100

Pedagogik i vård och omsorg

Vårdpedagogik och handledning

100

Teknik i vård och omsorg

Teknik i vård och omsorg

100
 Yrkesutgång mot hälsa och sjukvårdSjukvård

Akutsjukvård

200

Yrkesutgång mot psykiatriPsykiatri

Psykiatri 2

200

 Yrkesutgång mot äldreomsorgGerontologi och geriatrik

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100

Pedagogik i vård och omsorg

Socialpedagogik

100

 Gymnasiearbete


100p

 Individuellt val


200p2500p