Sök

Vad vill du söka efter?

Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program. Programmet genomsyras av respekt för andra och tanken om människors lika värde. Arbetsplatsförlagt lärande ingår varje år och du får givande praktikveckor utifrån kurser och önskemål.

Programmet ger dig människokunskap, hur ett bra bemötande går till och hur du ska hjälpa personer som är i olika behov. Du får goda kunskaper i hur du själv och andra fungerar fysiskt, psykiskt och socialt genom hela livet.

Du har möjlighet att läsa in den grundläggande behörigheten till högskolan.

Inriktning

En inriktning, alla läser mot vård- och omsorgsyrket.

Teori och praktik 

I varje årskurs har du 5 veckor sammanhängande APL. där du varvar teoretiska ämnen med praktiska metodövningar i skolans fina metodrum som förberedelse inför APL.

Specialisering

Under år tre kommer du att änga en stor del till ditt gymnasiearbete.

Vård- och omsorgscollege

Det är en unik samverkan som vi genomför i Gävleborg. Här samlas vi, kommuner, regionen, lärare, rektorer, politiker och tjänstemän för att tillsammans säkra kvaliteten på länets vård- och omsorgsutbildningar för framtidens höga krav.

- När du väljer Vård och omsorgsprogrammet så kommer du att få tre roliga, spännande och lärorika år.
- Här står individen i fokus.
- Med trevliga och engagerade lärare blir skolan så mycket roligare.
- På vårdprgrammet bryr vi oss om varandra och strävar efter att alla ska få en yrkesexamen.

Vad händer under och efter utbildningen?

Under utbildningen
År 1 står den egna och andras hälsa i fokus. Människo­kroppens uppbyggnad och funktion, omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd, social omsorg, det friska åldrandet och psykologi. Dina 5 APL-veckor gör du inom äldreomsorg och hemtjänst.

År 2 fördjupning av kroppens uppbyggnad och funktion, mer avancerad akut vård och omsorg gällande ex. behandlingar och läkemedel, socialtjänstens insatser och arbete, funktionsförmåga och funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa och sjukdom.
Dina 5 APL-veckor gör du inom LSS, demensomsorg eller socialpsykiatri.

År 3 fördjupning inom psykiatri, hälso/sjukvård och funk­tions­nedsättning. Räddnings­medicin tillkommer, fokus på akuta situationer och andra yrkeskategorier som brand­man- och polisarbete. Internationellt arbete, fokus på vård och omsorg i andra delar av världen. Mycket tid läggs på ditt gymnasie­arbetet, där du visar att du är förberedd och har goda kunskaper för att komma ut och arbeta med människor i behov av hjälp.
Dina 5 APL-veckor gör du inom sjukvård och psykiatri.

Efter utbildnngen
Efter utbildningen får du en yrkesexamen och är klar att gå ut i arbete inom ex vård och omsorgen som under­sköterska, personlig assisent, habiliterare. Du kan även utbilda dig vidare till ex. sjuksköterska, socionom, lärare, polis eller brandman.

Gymnasiegemensamma 700p - 900p

Kursnamn

Poäng

Engelska 5

100

* Engelska 6 (valbar från år 2)

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

* Svenska 3 / Svenska som andra språk 3 (valbar från år 2)

100

Programgemensamma 1300p

Kursnamn

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi

50

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Programfördjupning 200p

Kursnamn

Poäng

Räddningsmedicin

100

Vårdpedagogik och handledning

100Gymnasiearbete åk 3

100p

Individuellt val åk 2 och 3

200p

Lärare Emma Ahlander
emma.ahlander@edu.sandviken.se

bitr.rektor Daniel Lind
daniel.lind@edu.sandviken.se

Studie- och yrkesvägledare Ann Persson
ann.persson@edu.sandviken.se

Postadress: Vård-och omsorgsprogrammet, Industrivägen 7, 811 80  Sandviken 
Besöksadress: Industrivägen 7